Referat af Bestyrelsesmøde den 5. maj 2015      

 

Mødet startede kl.16.45 med dagsorden fremsendt af formanden den 4. maj

Fremmødt er Hanne, Per, Karsten, Claus og Normann

 1. Den den 15. april af Brobyhallen ansatte Centerleder Ann Baunbæk Hansen, fortalte om sin start i den nye stilling og forventningerne til jobbet.
 2. Broværkets klatrevæg blev drøftet, og et eventuelt samarbejde med andre klatremiljøer blev drøftet. Som væggen er lavet, bliver det kun til en event og ikke en aktivitet, men i idrætsforeningens regi.
 3. Planlægning af indvielse af BROværket indebærer, at borgmesteren deltager. Der vil være forfriskninger og anden forplejning, som madklubben vil stå for. Der skal være aktiviteter for alle og alle instruktørerne skal være tilstede og stå for aktiviteterne.
 4. Asger, der har haft en plads i halbestyrelsen for idrætsforeningen, har trukket sig, og et emne fra idrætsforeningens bestyrelse skal indtræde, eventuelt på skift. Formanden er født medlem.
 5. Formanden vil endnu engang informere spinninggrupen om, hvorledes vi kommer videre. Når motionscentret er flyttet, og før gulvet bliver lavet, flyttes instruktørpodiet samt et par cykler til rummet. Med spinninggruppen og en uvildig ekspert skal der tages beslutning om, hvad en brugbar model indebærer.  Der er ikke økonomisk råderum i idrætsforeningen til at bygge podier til cyklerne til at beløb af kr.44.000.  Bestyrelsen er fortsat enig i bevilligen af musikanlæg til kr. 19.348,88 og 2 stk. TVskærme til kr. 9.000.
 6. Byfest i Nr. Broby den 30. maj. Medlemmer af bestyrelsen deltager på skift dagen igennem og instruktørerne viser, hvem og hvad idrætsforeningen er. Karsten stiller en pavillion op til skygge eller læ for regn.
 7. Den udarbejdede fondsansøgning til KEN skal nu underskrives af formanden og sendes. Per udarbejder en ansøgning om cykler til Pedaltramp.
 8. Per arrangerer nu afregning med instruktører for aftalte udgifter og omkostningsgodgørelse.
 9. Økonomi, Normann fremlagde cashflow for første kvartal. Normann efterlyste en strategi for fremtidige indkøb af udstyr og rekvisitter.
 10. Med hallen skal aftales lokaler til opbevaring af udstyr, bolde og andet samt nøgleskabe til motionscenteret. Per kontakter Gantner om skabe.
 11. Kursus til instruktører, Marie har været på kursus i Dance It og starter hold op til efteråret.
 12. Rundt i 5672. Hanne og Ole W. arbejder på nogle nye tiltag til folderen, såsom kort over hjertestartere i lokalområdet og en kalender over aktiviteter.
 13. i samrabejde med hallen/Ann skal der udarbejdes oversigt overr tider og uddeling af lokaler.
 14. Næste møde blev aftalt til den 27. maj med fokus paa Rundt i 5672.