Referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2015

Mødet startede kl. 17.05 med dagsorden udsendt af formanden 22. marts.

Mødet afholdt hos Hanne. Fremmødt er Hanne, Per, Karsten, Claus og Normann.

 • Godkendelse af referat af møde den 16. februar 2015: Referatet godkendt og underskrevet.
 • Konstituering: Hanne, formand: gymnastik og madklub. Per, næstformand: medlemmer, motionscenter og hockey, Karsten: Badminton og spinning, Claus: hjemmeside og sociale tiltag og Normann: løb og økonomiansvarlig/regnskab .
 • Dato for generalforsamling: Laves kolonne på hjemmesiden og tastes ind: i lige år første torsdag i marts og afholdes i Vester Hæsinge og i ulige år første tirsdag i marts og afholdes i Brobyværk.
 • Instruktøraftale: Normann har i samarbejde med Karsten forfattet udkast til en kontrakt, der blev rettet til. Satser til afregning af instruktører samt kontingenter bliver diskuteret på et kommende bestyrelsesmøde.
 • Hjemmesiden: Claus vil gerne have forfattet teksterne, hvis der er noget, man vil have op på siden. Adresser fjernes fra bestyrelsen, medens telefon og mailadresse bibeholdes. Badminton i Brobyværk skal gøres opmærksom på ny sæson. Kondi-effekt lægges ind under gymnastik tilligemed yoga.
 • Motionscenter: Vi venter stadig på en indflytningsdato. Der er nu også problemer med gulvbelægningen. Aftale om dørlåse er ved at være på plads. Der er købt infoskærm og en ny crosstrainer.
 • Spinning: der har været en kort udveksling af mails angående flytning af cykler fra lokalet i Nr. Broby på grund af andet arrangement.
 • halvleg: Der skal forfattes en tekst om, hvad vi gerne vil have med.
 • Nyhedsbrev fra FMK: Der var enkelte ændringer i forhold til indberetning af timer med mere.
 • Indvielse af hallen: Vi lægger hovederne i blød, hvad vi vil lave af indslag.
 • Lokalråd: Brobyværk ville høre om de nye tiltag i hallen.
 • Instruktører på kursus: Hanne kontakter Inge Larson om kursusdeltagelse.
 • Afregning: Der er stort set afregnet for ryghold, effekt og kondihold, yoga og løb.
 • konomi: Normann gennemgik budget og cashflow.
 • Firmaaftaler: tages op på næste møde.
 • Eventuelt: Der blev informeret om et gammelt bekendtskab eventuelt skulle tages op igen.
 • Næste møde: Hanne finder en dag.

Mødet sluttede kl. 19.00