Referat af Bestyrelsesmøde den 17. august 2015

Referat af Bestyrelsesmøde den 17. august 2015

Fremmødt er Hanne, Karsten, Claus og Normann.      Per har meldt afbud.

Mødet startede 1630 med dagsorden fremsendt af formanden 16. august.

 • Hanne bød velkommen, Ann og Hans Møller deltog.
 • Referatet af mødet den 4. maj blev godkendt og underskrevet. Aftalt møde den 27. maj med fokus paa Rundt i 5672 havde faa deltagere, og der blev ikke taget referat.
 • Hallen: Det nye lokale til motionscenteret er klar til indflytning. Body Bike starter op i kulturfladen. Naar maskinerne er flyttet fra nuværende lokale igangsættes renovering af gulvet og lokalet bliver malet. Inden den nye gulvbelægning lægges afprøver  spinninggruppen med opsætning af instruktørpodie og et par cykler nødvendigheden af at bygge podier til cyklerne.
 • Låsesystem: Det skal diskuteres om enkelte kan faa udleveret en kode til brug, naar hovedindgangen er laast typisk  efter dagens aabningsperiode.
 • Betaling af aktiviteter: Ann pointerede, at det nye adgangs/kontrolsystem muliggør betaling af aktiviteterne og forslog at efter de to gratis prøvetimer, at hun vil være tilstede til indrapportering af deltagelse/betaling af aktiviteten. Det vil sige, at der betales med dankort over nettet. Eventuelt oprettes af mobilpay.
 • Rengøring: Ann efterlyste oplysning om behov for rengøring af motionscentret og body bike lokalet.
 • Lokaletilskud skal søges rettidigt for de nye lokaler. Formanden adviserer Per om indberetning af motionscenter, body bike lokale  og yoga skal ske inden 1. september.
 • Pokaler, hvad skal der ske med dem? Hans oplyste, at indtil videre er de pakket ned og opbevaret i depot.
 • Flygtninge, hvordan skal vi inkludere dem, skal der være særskilte hold eller er det bare vore nuværende tilbud.
 • Depotrum: For at skaffe mere gulvplads insisterede Hans paa at de nuværende skabe bortfjernes, hvis der ikke var et latent behov for at beholde dem. Der skal installeres flere hylder til rygholdboldene. Lokalet holdes frostfrit. Der skal anskaffes rullevogne til effekterne, der bruges af  kondiholdet og yogaholdet.  Disse kan eventuelt henstilles  i kontrolrummet..
 • Samarbejde med skolen.
 • Spejle skal opsættes i motionscentret og yogarummet.
 • Spinningsinstruktører: Der er fundet nye instruktører, og der bliver sammensat et nyt program med tider H.M.
 • Flytning af maskiner i motionscentret. Per kalder folk sammen.  Claus aftaler med Jørn Bertelsen om Teleskoplæsser med pallegafler.
 • Indretning af garderobe til overtøj og sko og aflægningsplads til tasker i motionscenteret, evt. rumdeler fra IKEA. ??
 • Formanden paapegede, at aftale med Instruktører udfærdiges ved sæssonstart.
 • En lille erkendlighed til Bjarne og Lene for tro tjeneste. Karsten tager sig af dette.
 • Skal der holdes opfølgningsmøde efter mødet den 8. juli med GymDanmark. Familiektivitet den første søndag i maaneden afholdes første gang den 4. oktober fra 10.30 til 1200.
 • Økonomi. Normann gennemgik det udsendte regnskab for jan jun samt cashflow for juli.
 • Næste møde: Hanne indkalder.

Tusind tak for mødet, der sluttede klokken 2113.