Foreningsledelse

En forening en sammenslutning af personer, hvis formål det er at dyrke, fremme og beskytte en fælles interesse.

Broby Idrætsforening er netop en sådan forening, hvor 650 medlemmer slutter op om foreningens formål:

  • at tilbyde og støtte op omkring forskellige idrætsformer, kultur og andre aktiviteter for at fremme personlig sundhed og trivsel i Vester Hæsinge, Brobyværk og omegn.

Medlemmerne gør det muligt, at Broby Idrætsforening kan tilbyde en række af gode aktiviteter, der skal underbygge foreningens formål.

Det er medlemmerne, der er foreningen, og de har et ansvar for at beskytte den fælles interesse.

Igen ifølge vedtægterne vælger medlemmerne en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse, herunder formanden og en økonomiansvarlig.

Økonomiområdet består af:

  • betaling af regninger
  • kontering og bogføring af de enkelte bilag
  • opstilling af årsregnskabet koordineret med den generalforsamlingsvalgte revisor samt opstille et budget for det kommende år.
  • løbende orientering af bestyrelsen om den økonomiske situation

Uden en formand og uden kasserer eksisterer en forening ikke!