Referat af bestyrelsesmøde 7-10-2014

Referat af bestyrelsesmøde 7/10 2014

Fremmødt er Hanne, Per, Karsten, Claus og Normann.    Lenny har meldt afbud.

Mødet startede klokken 17.30 og afholdes efter dagsorden, som blev udsendt af formanden den 4.10.14:

 • Godkendelse af referat af møde den 19.8.2014: Godkendt og underskrevet.
 • Badminton: afregning/girokort bliver sendt ud til betaling i oktober. Karsten laver et indlæg til hjemmesiden om opstart af motionsbadminton uge 43.
 • Gymnastik: Yoga-, effekt- og rygholdet starter op i Brobyværkhallen uge 43. Der bliver købt måtter, vægte og andet udstyr til aktiviteterne.
 • Fester: der blev afholdt et sodavandsdisco i samarbejde med X-Huset for 1. til 6. klasse med ca. 50 børn, der havde en hyggelig aften, mens mor og far fik en kop kaffe.
 • Hjemmesiden: Hanne kontakter Ole Woregaard omkring ændring af kolonner og tekst med de nye hold.
 • Løb: Bestyrelsen bakker op omkring motionsløbet og Lennys store arbejde.
 • Madkub: der er bevilget nye trøjer til hele holdet.
 • Spinning: der er også bevilget trøjer til instruktørerne.
 • Motionscenteret: der er blevet tilsagt 4 firmaer til at give tilbud, og vi har hentet de maskiner, vi selv har købt af Beluga. Per laver oplæg til ansøgning fra fonde.
 • konomi: regulering af lokaletilskud for 2012 og gennemgang af budget/cashflow. Halbooking systemet bør overgå til hallen.
 • Hallen -X-Huset-FMK-3.halvleg:
 • Fonde:
 • Møder:
 • Div:
 • Næste møde 13-11-2014 i Brobyværk.

Mødet afsluttet kl. 20.00

Tak for et godt møde.