Referat af bestyrelsesmøde d.19-8-2014

Referat af Bestyrelsesmøde den 19. august 2014

Tilstede er Hanne, Per, Karsten, Claus og Normann.

Lenny har meldt afbud/orlov.

Mødet startede kl. 18.30 i Brobyværkhallen med dagsorden som udsendt af formanden den 18.

 • Referatet af mødet den 25. juni 2014 er godkendt og blev underskrevet.
 • Løb, der er delt medlemslister ud og på basis heraf vil kontingent blive opkrævet.
 • 5672 er med sikkerhed blevet delt ud i Brobyværk, Vester Hæsinge og Ny Stenderup.
 • Badminton, Karsten tager imod tilmeldingerne og fordeler tiderne. Per tager sig dog af tilmeldingerne onsdag i hallen og Normann torsdag i X-huset. Jørgen Brink skal orienteres omkring tiderne.
 • Motionscenteret, inspirationsture mandag d.1/9 kl. 17 og lørdag d.13/9 fra kl.9 Vi mødes ved hallen begge dage. Vi skal rundt og kigge på gulve, belysning og musikanlæg, samt høre om folks syn herpå.
 • Gymnastik, Helle har meldt pas på børneholdet, Hanne har muligvis en kandidat. Kondiholdet kunne evt. starte i X-Huset og rykke til Brobyværk, når hallen er færdig. Hanne sørger for dette. Rygholdet, det bliver nok nødvendigt at starte op i X-Huset.
 • Volley, vi mangler en instruktør. Emner, som har lyst til dette, efterlyses.
 • Fester, vi holder et børnedisco i oktober.
 • Hjemmesiden. Skal opdateres og kigges efter.
 • Hockey, der var 3 fremmødte første torsdag, og vi prøver med et nyhedsbrev for at få flere med.
 • Gave som tak for hjælpen, Per tager sig af dette.
 • Madklubben, vi glæder os til, at de starter igen.
 • Renovering af maskiner i motionscenteret. Per aftaler med møbelpolstreren.
 • Spinning, lokaler, papir og rengøring. Per samordner med Finn om dette.
 • Fællesmøde med instruktører, der skal underskrives kontrakter samt børneattester inden d.15/9 og tages mål til en lille ”gave”. Mødet holdes 11/9 fra kl. 18 til 20, med mad og drikkelse.
 • Økonomi, Normann fremlagde cashflow, der viser hvad penge, der er at gøre godt med. Der har været nogle ikke-budgetterede udgifter, blandt andet indkøb af løbebånd.
 • Inventarliste, Per og Normann gennemgår den på basis af fakturaer udarbejdede liste med inventaret.
 • Tilskud, Per indberetter inden 15. september, det vil sige senest 14. september, vedrørende tilskud fra FMK. Marie søger fonde for tilskud til diverse for yoga.
 • Julelotteri, om muligt ud i god tid.
 • Næste møde 7/10 kl. 18 i X-Huset.

Møde afsluttede kl. 21

Tak for et godt møde.