Referat af Bestyrelsesmøde d. 19-11-2014

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19-11-2014

Fremmødt er Hanne, Per, Karsten, Claus og Normann.                           Lenny har meldt afbud.

Mødet startede Kl. 17.00 og afholdes efter dagsordenen  fremsendt af formanden d. 17-11-2014

 • Godkendelse af referat fra 7-10-2014: Godkendt og underskrevet.
 • Badminton: Der har ikke været tilmeldt nogle til badminton i Brobyværk, men baner og net passer heller ikke sammen endnu.
 • Uden for dagsorden besluttede bestyrelsen at give Normann bemyndigelse til at blive tegningsberettiget over for banken. Per bibeholder sin tegningsberettigelse.
 • Gymnastik: Kondiholdet er på 35 personer. Rygholdet er på 25 personer. Yoga er startet op med 8 personer. Hallens nye lokale fungerer tilfredsstillende til disse aktiviteter.
 • Fester: Der bliver sandsynligvis afholdt et sodavandsdisco den 12. december i X-Huset. Der er nogle, der gerne vil begynde at arbejde på at afholde nogle små events igen i hallen. Bestyrelsen bakker op omkring dette økonomisk.
 • Betaling af instruktører: Det blev vedtaget at udbetale afregning for 2 nye instruktører halvårligt.
 • Hjemmesiden: Politik for hjemmesiden, fremover vil lokale arrangementer inden for 5672 blive lagt op samt også af lokale foreninger, hvis arrangementet ligger udenfor 5672.
 • Løb: Motionsløbet var en kæmpe succes, og der er allerede påbegyndt planlæggelse af næste års løb. Vi takker for den store opbakning til alle løbere og sponsorer plus en stor ros til dem, der stod for løbet.
 • Madklub: De har forespurgt om nye T-shirts, og det har bestyrelsen bevilliget.
 • Motionscenter: Der er blevet indhentet tilbud fra et par leverandører, og disse gennemgåes nu. Per får bemyndigelse til at købe en crossmaskine. Der vil også blive arbejdet på, at der bliver nogle lukkede hold.
 • Fonde: Der bliver udarbejdet et projektoverslag angående maskiner og diverse redskaber, som vil blive givet videre til fondssøgning. Hanne, Normann og Per sætter sig sammen og udarbejder dette.
 • Spinning: Der bliver sørget for lokaler for foråret. Der er også hentet tilbud på headset, og der bliver købt 4 sæt.
 • konomi: Normann samler op til næste møde. Udkast til budgettet forsøges udarbejdet inden udgangen af året.
 • Hallen: Byggeriet skrider frem. Vi har forstået, at det nye motionscenter er det første, der bliver lavet færdiggjort. Lyd og lys er der også givet grønt lys til, så vi afventer færdiggørelsen. Depotrummene er også planlagt, ligesom opsætning af kaffe- og vandautomater er det.
 • X-Huset: Det går også fremad med planerne for det ”nye” X-Hus.
 • FMK fest for frivillige: Der er planlægningsmøde den 8. december.
 • Hjertestarter: Der er kursus den 24.november kl. 15.30 til 17.30.
 • Nye aktiviteter: Det bliver taget op igen i dert nye år.
 • Inspiration 17. januar 2015: Bestyrelsen har besluttet at medinvitere instruktørerne til arrangementet.
 • Intet blev bragt op
 • Næste møde: 10. december hos Hanne kl. 17.30

Mødet sluttede kl. 2000