Referat af bestyrelses møde 27.5.2014

Referat af Bestyrelsesmøde den 27-5-2014.  Tilstede er Hanne, Per, Claus og Normann

Afbud fra Lenny og Karsten.  Mødet startede 17.45

Dagsorden som fremsendt af formanden den 25. maj 2014

 • 5672: Hallerne betaler for det kommende 5672, der kommer ud i august, og der er betalt for sidste år. Per skriver om Motionscenteret og vil starte hockey op igen. Karsten skriver om badminton. Kontingenterne er de samme som sidste år. Hanne kontakter Pia Hutt omkring rygholdet og skriver om gymnastik.
 • Struktur på kontingenter og honorar til instruktører: Normann og Per forelagde satser for kontingent og honorar. Priserne på diverse aktiviteter forbliver uændret, da den kommende sæson også bliver anderledes end normalt. Der laves kontrakter for den enkelte træner/instruktør for den kommende sæson.
 • Musikanlæg til Hallen: Vi kører ud for at kigge på, hvad andre haller bruger af lydudstyr for at få inspiration til vores nye lokaler.
 • Borgermøde i Vester Hæsinge:  Igangsættelse af ombygning af X-huset er udskudt til foråret 2015, ligesom der er ændringer for MDVuns-Huset.
 • Gymfit: Det var en god dag med ca. 20 fremmødte, som fik en på opleveren, og der blev også aftalt et forløb omkring uddannelse af instruktører. Hanne har nogle emner.
 • FMK: Mænd og Sundhed er på besøg på Rønnevej torsdag den. 12 juni.
 • Regnskab: FMK og lokaltilskud der er ikke noget at tilføje. Leje af lokaler sommeren over? Normann og Per har styr på vores cashflow de næste måneder. Boks i Sparekassen Faaborg nr. 34 blev boret op den 12. maj, boksen var tom. Boksen var oprettet 8/7 1992 af Brobyværk Idrætsforenings Støtteforening v/Hanne Nielsen.
 • Hvad er udvalgenes opgave: Karsten og Normann laver oplæg til næste møde.
 • Rensning af mursten for hallen den 10/6 kl. 17.00 ved Brobyværk Hallen for alle der har lyst. Hallen er vært for lidt til halsen og maven.
 • Næste møde den onsdag den 25/6 2014 Kl. 18.00 i X-huset
 • Mødet sluttede 19.52.