Referat af Bestyrelsesmøde 25/6-2014

Referat af Bestyrelsesmøde i Broby If den 25. juni 2014.

Tilstede er Hanne, Per, Karsten, Claus og Normann

Lenny har meldt afbud.

Mødet startede klokken 18.00 i X-Huset med dagsorden som udsendt af formanden 23. juni.

 • Godkendelse af referatet fra sidst: Referatet blev godkend og underskrevet.
 • Løb: Der bliver lavet en liste over løberne og fremover følger kontingentet kalenderåret og koster 100 kr. om året.
 • Mænds Sundhed arrangeret af FMK: Per og Normann fortalte om deres ”prøvelser” på kommunens plads, hvor man kunne blive tjekket, målt og vejet.
 • Rundt i 5672: Rettelser bliver sendt til Ole Worgaard. Hanne spørger Lenny om uddeling i Brobyværk.
 • Badminton: Karsten blev sat ind i aktiviteten af Normann og Hanne. Karsten sørger for tilmeldingerne og tildeler tiderne.
 • Motionscenteret: Vi skal finde en dag i august, hvor vi skal rundt og blive inspireret til det nye lokale.
 • Tour de Vester Hæsinge: Vi kan ikke stille et cykelhold lige pt.
 • Skrabelodder: Vi venter og ser til efteråret.
 • Kurser: DGI og DGF.  Idrætsforeningen ser gerne, at instruktører og andre kommer på kursus. Pia og Helle vil gerne på kursus og Hanne er orienteret.
 • Brobyværk-Hallen: Bandereklamer og afregninger heraf kigger vi på til efteråret.
 • Regnskab: Vores cashflow for 2014 baseret på fire måneders bogførsler viser et kassetræk på kr. 30.000 mod et budgeteret overskud paa kr 10.000. Følger løbende udviklingen. Vi skal have fundet ud af hvor mange ting, der skal købes ind til vore nye lokaler og aktiviteter.
 • Låsesystem: Per aftaler med Alice fra FMK angående systemet.
 • Udvalg: Arbejdsopgaver til udvalg. Dette bliver et punkt senere.
 • Eventuelt: Intet denne gang.
 • Næste møde: tirsdag den 19. august Kl. 18.00 i Brobyværk

Møde afsluttede klokken 19.30.