Referat af bestyrelsesmøde 24-4-2014

Referat af Bestyrelsesmøde d. 24-04-2014 mødet startet 17.20                                                                          Tilstede er Hanne, Normann, Per, Karsten og Claus

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning: Referatet godkendt og underskrevet.
 2. Referat af mødet med FMK: Der skal spares 4 millioner over de næste 4 år, hvis det bliver vedtaget i byrådet. Alt dette kommer til at gå ud over leje af Idrætshaller og boldbaner, plus medlems tilskuddet vil der også blive ændret i. Dette gælder fra 2015 og vi skal derfor have gennem gået vores medlemsliste for at se hvor meget det berører os og arbejde frem mod at få flere medlemmer under 25
 3. Møde med spinning: Udvalget har fremlagt deres ønsker og foreningen kigger på deres forslag om indretningen af lokalet. Der bliver arbejdet på hvordan den næste sæson skal afvikles. Der blev aftalt på dette møde at cyklerne skal gennemgås og tjekket for fejl og mangler inden sæsonstart. Der vil blive udarbejdet nogle regler for indkøb og div. Uden bestyrelsen skal inddrages. Karsten og Normann udarbejder dette.
 4. Ombygning af Hal: De er nu gået i gang med ombygningen og håber de bliver færdige med det meste inden sæsonen 2014/2015.
 5. Struktur for kontingenter: Der skal kigges på dette, når vi kender priserne på de nye lokaler og tilskud fra FMK. Vi skal også kigge på hvordan vi skal afregnes for brug af lokaler.
 6. Struktur for honorarer: Der vil fremover tegnet kontrakt med vores trænere og instruktører, så begge parter har på skrift hvad der er aftalt. Beløb og kontrakt udformning kigger vi på til næste møde. Normann og Per finder bilag frem til næste gang.
 7. Motionscenter: Udvalget kommer til at bestå af Karsten, Per og Martin. Der vil blive undersøgt muligheder for indretning og nye maskiner.
 8.  Borgermødet d.1-4: Der var mange fremmødte og blev afholdt med en god stemning. Der er også kommet rigtig mange gode forslag til nye aktiviteter. Broby If kan ikke sætte alle forslag i gang, men vi kigger dem igennem sammen med LOF og X-Huset
 9. Gym fitd.8.5: Karsten printer plakater og Claus sørger for hjemmesiden.
 10. Regnskab: ikke noget at tilføje denne gang.
 11. 3 halvleg: Broby if er stadig åbne for nye forslag.
 12. Forslag dom ny kasserer til hallens bestyrelse: Normann Andersen.
 13. Evt: Der var ikke noget denne gang.
 14. Dato for næste møde d.27-5-2014

Tak for et godt møde som blev afsluttet kl. 20.20