Bestyrelsesmøde 4/6 2013

Referat af Bestyrelsesmøde d.4-6-2013

 1. 1.Lenny har haft kontakt til DGI og kommunen, der sammen med de andre løbeklubber starter løbe kursus op i september. Løbe kurset, kommer til at vare 20 uger, (fx 5 gange i hver by ?). Lenny sørger for materiale til folderen 5672, som har deadline ”nu”
 2. 2.JVB, vi mangler stadig folk til Koncerten på Valdemar Slot d. 21-6 2013 til kl. 9 og ca. 5 timer frem og til kl.23 og ca. 4 timer frem. Man bliver betalt for arbejdet.
 3. 3.Vedtægter, ændres på hjemmesiden.
 4. 4.Jytte stopper som bogholder og Normann overtager. Per og Normann sørger for at ændre postadresser hos div. Kontakter og aftaler indbyrdes en dato for planlægning og overdragelse af økonomi opgaverne.
 5. 5.Ryg-holdet, bliver i VH fra uge 43, pga. reduceret sæson, for 600kr for første del af sæsonen, bliver der inkluderet træning i motionscenteret i Brobyværk.
 6. 6.(5672) til programmet har vi, Wushu, Badminton, Ryg-holdet, Motions centeret, spinning,Zumba og Volley. Hanne får fat på tider i lokalerne der skal bruges. Normann, tager sig af Badminton i VH.
 7. 7.Flagallé, Lokalrådet i Brobyværk vil gerne have ejerskabet. Hvis Broby if overtog ejerskabet efter sammenlægningen af foreningerne, frasiger Broby if sig ejerskabet og overdrager flag alléen til Lokalrådet.
 8. 8.Oprydnings dag, bliver Onsdag d. 26-6-2013 kl.16.30.
 9. 9.Per afregner med Spinning, Per og Normann ordner betaling og indkørsel af det nye regnskabsår.
 10. 10.Nye aktiviteter, mangler stadig ildsjæle og friske (unge kræfter) til at komme med nye forslag.
 11. 11.Næste møde ???