Generalforsamling 2013

Onsdag d. 22-5 2013

  1. 1.Valg af dirigent og referent: Dirigent Lauritz, Referent Claus.
  2. 2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Broby if, har eksisteret i 4 år, Hanne Duus fortalte om alle aktiviteterne vi har haft i løbet af det forgangne år. Samt opstart af Bokse klubben og endvidere deres egen Forening.
  3. 3.Årsberetning (inkl. revideret regnskab): Per, fremlagde regnskabet for den forgangne sæson. Regnskabet blev godkendt.
  4. 4.Forelæggelse af budgetforslag: Dette punkt er faldet ud pga. vedtægts ændringer.
  5. 5.Indkomne forslag: Ændring af Broby if`s vedtægter, om ændring af foreningens Regnskabs år§ 14 fra d. 1/1 til 31/12.og § 8 ændres til at hede, Ordinær General forsamling af holdes i første kvartal. Begge ændringer blev vedtaget.
  6. 6.Valg af formand: Hanne Duus blev genvalgt.
  7. 7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Per og Lenny modtog genvalg. Der blev ikke fundet en afløser for Claus S.
  8. 8.Valg af en suppleant: Der vil blive fremlagt et stillings opslag for, vedkommendes opgaver i foreningen.
  9. 9.Valg af revisor og revisorsuppleant: Lauritz blev valgt til revisor, Martin blev valgt til suppleant.
  10. 10.Eventuelt: Opdatering af hal booking systemet. Man skal kunne se hvem der er på de forskellige hold. Evt. andet program til regnskabsføring.