Bestyrelsesmøde 12/8 2013

Bestyrelsesmøde afholdt d.12-08-2013

Følgende deltog: Hanne, Normann, Lenny og Claus. Per havde meldt afbud.

Dagsorden som udsendt af formanden den 9. august

1. Hal-fester, Bestyrelsen i Broby if er indstillet på at holde festerne i live og planlægger i alt 4 baller, 2 i efteråret og 2 til foråret. Der efter bliver der holdt en evaluering. Indtil da betaler vi for vores 2 dørmænd, (med gyldigt bevis). Aftaler omkring salg af spiritus og div. Skal genforhandles.

2. Overnævnte, bliver diskuteret med udvalget. På et efterfølgende møde.

3. Badminton, Indskrivning d.21/8. Tilmeldelse i både Vester Hæsinge og Brobyværk/ Nr.Broby –Kontakt :Normann.

4. Volley. Der bliver arbejdet på at finde baner/tider. Hanne snakker med Lone Darlem

5. Ryghold. Afklares med X-Huset omkring bolde, pumpe og opbevaring

6. Zumba, starter op igen d.3/9-2013

7. Løb. D. 25-08 2013 er der informations møde for løbetrænerne, i forbindelse Løb 5672 i gang. For opstart kontakt Lenny Pedersen (Tlf. 26990018)

8. Spinning og motionscenteret, kører uforstyrret videre indtil de nye lokaler står klar, såfremt planerne holder 

9. Wushu. Starter i gymnastiksalen d.21/8. Hanne Duus kontakter Charles for nærmere information.

10. Hockey. Per Svanegaard sørger for opstart.

11. Hjemmesiden. Claus sørger for dette.