Bestyrelsesmøde 8/3 2012

Referat af Bestyrelses møde d. 8/3 2012-03-08

Mødet Afholdt i X-Huset fra kl. 17.00 til 21.00

Tilstede er Normann, Hanne, Lenny, Per, Klaus og Claus

 1. 1.Jule lodsedler, vi har tjent ca.8000kr. Vi skal være hurtigere ude og have nogle lister klar med hvem og hvor de skal gå og sælge dem.
 2. 2.Sundfredag i X-Huset varen god oplevelse for alle !.
 3. 3.Badminton, Brobyværk og V.Hæsinge, det kører videre som de plejer. Girokort bliver delt ud i VH.
 4. 4.Kontingent, vi har mange penge til gode for div. Aktiviteter L
 5. 5.Udvidelse af Hallen, vi ved endnu ingenting.
 6. 6.Kick boksning er stoppet for i år og der vil blive tilbagebetalt kontingent. Zumba kører videre.
 7. 7.Ryg holdet kører videre et par måneder endnu. Per aftaler med Ole i hallen om hvordan og hvorledes med at komme ind i hallen.
 8. 8.Gymnastik, der er blevet klaget over måden det har kørt på i år og bliver taget til efterretning.
 9. 9.Halbal. Der vil blive holdt halbal fredag d.27-4 2012. der skal handles mere lokalt til Halballer og (H)egnsfeten og der er blevet givet tilladelse til at holde en fest mere d.24 og d.25 August 2012.
 10. 10.Lenny efterlyser et lokale til løbeholdet. Der er opstart for nye løbere hele April måned.
 11. 11.Der er blevet lagt og skrevet noget op på hjemmesiden der skal rettes til. Lenny har noget med løb, der skal lægges op han kontakter Ole Woregaard.
 12. 12.Reklame Skilte i Hallen, de skilte der er kommet og leveret til hallen er hængt op.
 13. 13.Mad klubben i Brobyværk er kommet godt i gang i år.
 14. 14.Motionscenteret, der kommer stadig flere til , Ann Marie er desværre stoppet, Pia er sammen med Martin tilbage igen. Lenny vil gerne have nogle T-Shirt med tryk .Der skal mere styr på at folk ryder op efter sig og lukker vinduerne, når de går. De ældre kan ikke løfte de tunge vægte ned. Der skal fjernes opslaget om manglende instruktører på hjemme siden, Claus sletter opslaget.
 15. 15.Jørgen Brink, kom og fortalte om planerne for X-Huset og de visioner de har omkring brug af skolen og arealet omkring bygningerne. Samt X-Husets evaluering af hegns festen 2011.
 16. 16.Spinning kører videre indtil Juni måned.
 17. 17.Ny sæson, kommer på dagsordenen næste gang, vi holder møde.
 18. 18.Vi får nu nyhedsbreve og div. Tilbud tilsendt fra F.M.K.
 19. 19.Generalforsamling d.10 Maj, Hanne leder efter en ordstyrer,
 20. 20.Budget og regnskab for hver aktivitet incl. inventar liste Normann tager opgaven.
 21. 21.Alle vores ting som vi har på skolerne skal vi have styr på og flytte (hjem) når vi ikke kan bruge gymnastik salen på Pont. Skolen.
 22. 22.Eftersyn af Gymnastiksalen på V.Hæsingeskole ??? Hanne melder tilbagetil firmaet.
 23. 23.Gymnastik afslutning, der mangler nogle af vores hold.?? Der skal findes nogle til at hjælpe med stole. Hanne undersøger hvor meget plads at Viborg Holdet skal bruge, de har deres egne redskaber med og holdene fra Nr. Broby låner deres. Vi opkræver 20kr pr person over 18år.

Vi mødes 13.30 og gør klar.

 1. 24.Der deles foldere ud, om vores sommer tilbud  i Brobyværk af håndbold afd.

Næste møde er d. 11/4 2012 kl. 17.00 i Brobyværk hallen.