Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012
Referat af generalforsamling d 10maj 2012
1.valg af dirigent Lauritz Knudsen og referent Claus Smith
2.(Hanne beretter om det forløbne år) dok indsættes…
–          Forelæggelse af årsberetning (inkl. Revideret regnskab) godkendt.( Indsættelse af beretninger fra udvalg.)Hal bal og (H)egnsfest, vi holder halbal ca hver anden måned og har holdt en lille pause efter juleballet. Vi har fået godt gang i børne disco med et gennemsnit på ca 130 betalende hver gang og en lille fremgang på de stores baller. Hegns festen gav et overskud, som bliver delt mellem broby if og X-huset og der bliver endnu en fest i d. 25 august 2012 og vi er i fuld gang med plan lægningen i udvalget. Gymnastik, Zumba m.m ( Hanne og Klaus) der har været Zumba og 2 børne hold. Volly og Ryghold har været i hallen. Viborg gymnastikskoles elite hold var til opvisning, en kæmpe oplevelse. Nr Broby var også med med 2 hold.  Motionscenteret. Vi har et rigtig velfungerende motionscenter, som klart er en af de overskudsgivende aktiviteter i foreningen. Der er til stadighed mange nye medlemmer og mange der fortsætter, en af grundene er vores billige kontingent. Vi fik lidt nye maskiner sidste år specielt kredsløbsmaskiner og dem har vi glæde af. Problem ved at købe dem billigt er at vi ikke kan betale os fra service, så vi må have en instruktør dag i motionscenteret hvor vi smører og reparerer lidt på dem.
Vi har desværre mistet en mangeårig instruktør Ann-Marie Blackburn, som har virket som primus motor på vores ”pensionist hold” om morgenen. Men de har fundet ud af hvordan de indbetaler deres kontingent, og det virker som om de stadig kører godt, ligesom Pia Mortensen har været inde over og har overtaget noget af Ann-Maries arbejde med morgenmotionen.
Derudover er også Aggerholm stoppet efter kort tid som instruktør.
Vi har i stedet fået uddannet en ny mand, Martin Jørgensen og det tegner godt, idet det er en der går op i det. Vi har nu 4 uddannede instruktører og Pia Huth fra rygholdet som også er uddannet og tager nogle prøvetimer med dem fra rygholdet en gang imellem. Vi håber at vores instruktører bliver hos os i en del år, da det er et forholdsvis dyrt kursus de får.
BROBY IDRÆTSFORENING
Årsrapport for sæson 2011/12
Foreningen blev stiftet d. 27. maj 2009 og det er således 3. sæson, der er afsluttet. Foreningen opstod ved en sammenslutning af de tre foreninger, VB 90, Brobyværk Idrætsforening og Brobyværk Støtteforening
I løbet af denne sæson har 500 medlemmer deltaget i en lang række af aktiviteter, der vil blive kommenteret nedenfor.
Det er mit indtryk, at programmet ”Broby IF”, som blev husomdelt i august 2011, blev vel modtaget. Denne afspejler klart foreningens formål: at tilbyde og støtte op omkring forskellige idrætsformer, kultur og trivsel i Vester Hæsinge, Brobyværk og omegn.
Som noget nyt, er der for nylig udsendt et fælles program ”5672”. Brobyværk Hallen, Nr. Broby Fritidscenter og Allested -Vejle Fritidscenter har i 2011/12 kørt et udviklingsforløb, hvoraf det ovenstående program var et udspring derfra. Udviklingsplanen skal revideres igen i 2014. Dette er endnu en opfordring til at slutte op omkring foreningernes aktiviteter.
Vi har ligeledes været med i et projekt sammen med FC Broby og Faaborg – Midtfyn omkring Godt Idrætsmiljø for Unge. Ud fra dette projekt, er vi kommet frem til, at en klubcafe skal oprettes. Denne vil have åbent den første mandag i hver måned fra kl. 16:00-18:30, hvor der vil være forskellige aktiviteter i hallen og spisning, hvor alle er velkommen.
Vi har været med i ”Sjov Fredag i Vester Hæsinge” hvor der kom ca. 400 personer til forskellige aktiviteter/spil og idræt. Her blev der også serveret sund mad til de deltagende. Nu er vi med til at arrangere et foredrag med Chris McDonald den 01.06.12, hvor der vil blive serveret sund mad før foredraget – HUSK at køb billet!
Vi er i gang med et samarbejde med Allested Vejle om håndbold – Per kommer nærmere ind på under håndbold
Vi har i denne sæson forsøgt at sælge julelodsedler, som gik rigtig godt
Der har været afholdt et par aftener, hvor folk kunne komme op i hallen, for at se, hvordan man tilmelder sig på halbooking – der var ikke så mange, selv om der er mange, der har haft problemer med det.
Der har igen i år været folk på kursus i hjertestarter.
Der er opsat video overvågning i hallen.
Vi har haft en fælles dag for alle instruktører, ledere og hjælpere, hvor de kom med mange gode ideer til nye aktiviteter.
Vi ser frem til at hallen går i gang med tilbygningen. Vi har også I samarbejde med hallen fået, er der sat nye reklameskilte op i hallen.
Vi har delt aktiviteterne op imellem os, så der er to kontaktpersoner til hver aktivitet.
Vi har stadig store udfordringer med lokaler – Brobyværk skole skal bygge om, så der er ikke gymnastik sal og x-huset arbejder på brugsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune
De første år har været kendetegnet af nødvendige investeringer i redskaber m.m. og der arbejdes nu ihærdigt på at driften af foreningen kan blive omkostningsneutral. Dette kan kun lykkes ved at mange slutter op omkring foreningen og gør brug af de mange gode tilbud.
Tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde og alle andre vi samarbejder med. Der er grobund for altid lyst til at prøve ny udfordringer
Tak til alle instruktører og trænere for det store arbejde I gør – uden jer var der ingen forening.
En kæmpe stor tak til BIF ( mad klubben ) for det store arbejde de laver både til spisning og når Broby IF har arrangement – de er altid klar når vi beder dem om en opgave.
Fremtiden
–         Unge politik – adfærdspolitik (vi arbejder stadig på den og vil måske bruge den i hele 5672)
–         Hal booking
–         I samarbejde i hallerne har vi et mål feks. ??????
–         Åbent hus i alle haller d. 01.09.12 med de aktiviteter vi har haft i efteråret.
–         At der bliver startet ny aktiviteter op – kulturelle arr. – der er åbent i en af hallerne i alle 365 dage
–         Vi skal arbejde på at finde en måde hvor vi kan bruge alle aktiviteter (klippekort måske)
–         Ældre skal kunne være i hallerne, på tider, hvor der ikke er aktivitet (hjælpe for kaffe penge)
–         Information – mail – SMC – info skærme – program der skal husstandsomdeles
–         Der skal oprettes udvalg inden for alle sportsaktiviteter
–         Vi skal se på om et hold skal bestå af 2-3 instruktører – gymnastik
–         Vi har en stor udfordring – vi skal tjene flere penge på forskellige opgaver
–         Hvis du har en ide til noget nyt så kom til idrætsforeningen eller koordinationsudvalgt fælles udvalg for de 3 -4 områder
–         Sund cafe
–         Blad 5672 skal ud til efteråret med hele gl. Brobys aktivitet – skal laves nu
Mål/fokus – gymnastik for alle – håndbold – volley – boksning
3.Foreningen burde lave en sms ordning/ tilmelding til aktiviteter evt. ligesom sport to go. 2
4.Bestyrelsens budgetforslag, blev fremlagt og godkendt.
5.Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag.
6.Valg af formand, Hanne Duus blev genvalgt.
7.Valg af to bestyrelses medlemmer, Klaus I Nielsen og Claus Smith blev genvalgt.
8.Valg af suppleant, blev Normann Andersen, genvalg.
9.Valg af revisor og suppleant, revisor blev Lisbeth Brunse og suppleant blev Lauritz Knudsen.
10.Evt.
Tak til alle de fremmødte for god ro og orden