Bestyrelsesmøde 16/1 2012

Referat af bestyrelsesmøde d.16.1.2012

Mødet holdt i Brobyværk hallen fra kl. 19.45

Tilstede er Hanne Duus, Klaus I Nielsen, Per Svanegaard, Normann Andersen og Claus Smith

Lenny Pedersen var fraværende pga. sygdom.

 1. 1.Jule lodsedler, har modtaget dem der ikke er blevet solgt, der skal så gøres op hvor meget vi har tjent på dem.
 2. 2.Sund og sjov i X-huset Fredag d.20.1.2012 fra kl. 16.21 Broby if mangler folk til at hjælpe.
 3. 3.3 halvleg, sommerens aktiviteter og de aktiviteter vi mangler trænere og instruktører til og evt. nye tiltag.
 4. 4.Kickboksning , blive desværre aflyst igen da Jan igen skal arbejde på Sjælland ca. 2 uger. Vi overvejer, hvad vi skal gøre med hensyn til indbetaling og varighed. Vi arbejder på at finde en afløser til Jan, i tilfælde af at han ikke kan komme, vi vil selvfølgelig gerne beholde Jan som træner.
 5. 5.Der er blevet pillet reklameskilte ned i hallen og der er ved at komme nye til og når alle skilte er kommet bliver de sat op på gavle og sider, da det kræver en lift til nogle stykker på gavlene.
 6. 6.Skilte på ydervægen til P-plads skal ordnes.
 7. 7.Sommerprogram, Klaus skal skrive lidt om spinning. Alle foreninger der er i Brobyværk og omegn skal have besked så de kan få materiale med i den folder der skal sendes ud med alle sommerens aktiviteter. Klaus kontakter Tennis klubben, sti-gruppen. Per kontakter lokalrådet. Claus kontakter Bif´n og kontakter spejderne i Ølsted og Nr. Broby. Lenny skal skrive noget om løb og motionsløbet til (H)egnsfesten. DEADLINE 27-1-2012 ALT SKAL SENDES TIL Hanne Duus.
 8. 8.X-Hus/ lokaler på skolen, vi må være på skolen indtil 1 juni. Så alle vores aktiviteter kører videre.
 9. 9.Badminton på skolen i V.Hæsinge kører videre til 1 Juni.
 10. 10.Gymnastik opvisning der vil blive opkrævet en lille entre pr. person. Der kommer nogle hold ude fra plus vores egne hold.
 11. 11.Halbal, vi arbejder på at lave nogle tiltag der skal få flere folk til at komme evt. bus ordning til og fra ballerne. Evt. JVB indover.
 12. 12.Hjemme siden der bliver ryddet lidt op på siden hele tiden og hvis de er nogen der har noget der skal lægges op på siden, kan de kontakte bestyrelsen.
 13. 13.Sammenlægning af håndbold, Per og Hanne har holdt et møde med AU&I og der er opbakning til at fortsætte arbejdet med at slå håndbolden sammen. Så der bliver arbejdet videre med kontingenter og div. Udgifter.
 14. 14.Løb, kører stadig med Lenny som træner.
 15. 15.Motions centeret, Zumba og Spinning kører stadig god og der er ikke noget at tilføje denne gang.
 16. 16.Hallen, der bliver holdt møde i hallens bestyrelse den 17.1.2012 så håber vi at til næste møde at vide mere om de evt. lokaler at hallen kan tilbyde fremover.
 17. 17.Nyt fra F.M.K der bliver nu send nyhedsbrev og de har fået de rigtige adresser.
 18. 18.Ture i tiden, næste gang bliver i Brobyværk.
 19. 19.Handlingsplan for sammenarbejdet mellem hallerne, er under udarbejdelse.
 20. 20.evt. Ingenting denne gang.
 21. 21.Næste møde d. 6 Marts 2012 kl. 17.00 i X-Huset.