Referat af Bestyrelsesmøde d.24-2-2017

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt onsdag den 24. februarr 2017 klokken 18.00 i Brobyværkhallen med dagsorden som fremsendt af formanden den 21. febuar.

 

Fremmødt: Hanne D.,  Martin,  og Normann . Hanne G. havde meldt afbud grundet ferie og Karsten deltog i Dialogmøde med FMK på Bernstorffsminde.

 

Referat af  mødet den 25. januar blev godkendt. Hanne G. og Karsten udestår.

 

Normann gennemgik Saldobalancen, der udviste et underskud på kr.168.277.  Revisor udarbejder regnskab til forelæggelse på generalforsamlingen den 7. marts.

 

Normann rapporterede, at indbetalinger i januar og februar lå på niveau med 2016.

 

Godawdu, 18. marts arrangementet rapporterer, at billetsalget forløber tilfredsstillende.

 

Martin vil finpudse ordlyden af Handelsbetingelser, Køb og Betaling samt Betalingsmetode til den ny indløsningsaftale, der skal ingåes med NETS.  Nets har rykket.

 

Normann rapporterede, at der skal ses på et nyt regnskabssystem. En mulighed kunne være, at bogførslerne blev foretaget i FMK Halbooking systemet.

 

I forbindelse med etableringen af MobilPay vil Martin undersøge om det i forbindelse med SWIFT hos TDC etablerede telenummer stadig er nødvendig.

 

Hanne vil arrangere at dirigent til generalforsamling er på plads.

 

Næste møde  vil være et konstitueringsmøde efter generalforsamlingen.

 

Mødet sluttede 2004.