Referat af Generalforsamling i Broby If. d.7-3-2017

Referat af generalforsamling i Broby Idrætsforening afholdt den 7. marts 2017 klokken 1940 i Brobyværk efter madklubdeltagelse 1800.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling ifølge Broby IF’s vedtægter.
Valg af dirigent: Torben Larson.
Valg af referent: Normann Andersen.
Udover den samlede bestyrelse og dirigent var der to deltagere.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Datoen havde været på foreningens hjemmeside siden marts sidste år og ved opslag hos Min Købmand, i Brobyværkhallen og på facebook.
Hanne Duus, formand, fremlagde beretning for det forløbne år.
Hanne takkede Ann, centerleder, instruktører og bestyrelsen for et godt samarbejde året igennem.
Formandens beretning blev godkendt og vil blive lagt ind på foreningens hjemmeside.
Der blev ikke stillet spørgsmål til beretningen.
Årsregnskab 2016, Normann gennemgik regnskabet, herunder om bestyrelsens beslutning om at investere mere end kr. 200.000 i udstyr til Motionscentret og Indoor Cycling aktiviteten.
Årsregnskabet for Broby IF for 2016 blev godkendt.
Budget for 2017, under regnskabsgennemgangen kommenterede Normann budgettet.
Budget 2017 blev godkendt som fremlagt.
Valg af formand. Hanne Duus blev valgt.
Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Hanne Duus og Normann Andersen var på valg for en toårig periode.
Begge modtog valget.
Valg af suppleant: Bestyrelsen fik bemyndigelse til at vælge en suppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant: Laurits Knudsen blev genvalgt og Per Svanegaard blev genvalgt som suppleant.
Under Eventuelt tog Karsten Vendler ordet klokken 2011. Karsten orienterede om udviklingen angående FMK Halbooking samt om dialogmødet med Faaborg-Midtfyn Kommune den 24. marts. Ann, Centerleder, fortsatte i samme spor og orienterede om udviklingen i Brobyværkhallen.
Der blev aftalt bestyrelsesmøde til torsdag den 23. marts 1915 i X-Huset efter madklubdeltagelse klokken 1815.
Formanden takkede dirigenten for på forbilledvis at have ledet generalforsamlingen.
Møde af sluttede 20.37