Referat af bestyrelsesmøde d.14-9-2016

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt onsdag den 14. september  2016 klokken 1900 i Brobyværkhallen.

 

Fremmødt: Hanne D., Hanne G., Martin, Karsten og Normann.

 

Foranlediget af en diskussion på Åbent Hus arrangementet den 4. september angaaende kontingent for spinning havde formanden indkaldt til møde.

 

Referat af mødet den 23. august blev underskrevet.

 

På Åbent Hus arrangementet den 4. september havde en instruktør anført, at kontingent for månedskortet og for 10 turs kortet var på den høje side sammenlignet med, hvad andre foreninger tager, og man var kommet frem til at  ændre prisen til kr. 200 henholdsvis kr. 250. Formanden anførte det uheldige i, at foreningen ændrede kontingenter så kort tid efter at Rundt i 5672 var udsendt. Men bestyrelsen enedes om, at der for resten af 2016 blev givet et tilbud på kr. 200 for månedskortet og kr. 250 for 10 turskortet for at fejre/markere, at der var købt tre ny cykler. Karsten vil arrangere, at det kommer til at fremgå af hjemmesiden.

 

Det blev anført, af aktiviteten ændrer navn til: Indoor Cycling i stedet for BodyBike.

 

Foranlediget af en instruktør er det blevet undersøgt hos DGI om ordet ”spinning” må bruges på hjemmesiden med mere. Det må bruges.

 

Normann forespurgte om foreningen igen i år vil sælge Bønehjælpsdagens Julelotteri.  Forening får kr. 8.50 for hver solgt lodseddel, der koster kr. 20. I lighed med tidligere år bestiller Normann 400 lodsedler.

 

Normann fik til opgave at forhøre sig hos NETS for at få flere betalingskort udover DK-kortet tilknyttet foreningens FMK-halbooking side.

 

Der havde været udvekslet mails efter mødet den 25. august med Globus Data, fr. Anja , FMK Halbooking. De tiltag, der var gjort for at opdatere foreningens FMK side, havde ikke været hensigtsmæssige, og der var enighed om benytte sig af konsulenten til at re-designe FMK-siden, så den bliver mere brugervenlig, og dermed øger muligheden for at endnu  flere benytter den side som deres første indgang til foreningen.

 

Der udspandt sig en diskussion om, hvem havde adgang til hvad, og Karsten fordybede sig i emnet.

 

Mødet sluttede 2024.