Der er af forskellige årsager lavet nye retningslinjer for unge og træning i motionscentret.

  • Af forsikringsmæssige årsager kan unge under 15 ikke træne i motionscentret. De er dog velkomne til hold-træning som f.eks Crossgym
  • De 15-17 årige er velkomne til at træne i motionscentret EFTER en instruktør time. Det SKAL være forældrene som betaler den unges abonnement, da dette gælder som forældrenes accept af ansvaret for den unge.

Skulle der være nogen unge under 15 der har et ikke opbrugt abonnement kan de resterende tilbagebetales. Der skal i disse tilfælde rettes henvendelse til kassereren på kasserer@u613422984-broby-if-dk.hostingerapp.com

En anden nyhed i motionscentret at vi har fået et nyt løbebånd og en ekstra ny crosstrainer 🙂

Mvh

Broby-if