Årsberetning 2018 for Broby Idrætsforening

Broby IF, der opstod i maj 2009, er nu i gang med 10. sæson med aktiviteter i Vester Hæsinge og Brobyværkhallen.
Foreningen har 530 medlemmer mod 650 i 2017.

Gymnastik og Yoga
Ryg-mave-balle-lår hold og lyengar Yoga var igen i år store hold.
Vi har ikke yoga om formiddagen, der var ikke tilslutning nok.
Gymnastik for friske damer og mænd blev forsøgt startet op i Vester Hæsinge om eftermiddagen, men der var ikke tilslutning. Nu er det kun i Brobyværk.

PlusPige
Det er 2. sæson, og der er ikke så mange, der deltager.

Motionscentret har igen i år været det helt store trækplaster. Der er i gennemsnit 200 betalende medlemmer. Foreningen ser med stolthed på det flotte medlemstal og har derfor besluttet, at en tiltrængt opgradering af centret vil finde sted i maj. Så centret fortsat vil være lige så attraktivt. Med et flot og trygt motionscenter undgås det at miste medlemmer. Derfor står 2019 på en mindre omrokering, nye redskaber og frisk maling på væggene.
Der et godt hold af instruktører, der alle er DGI uddannede.

Løbeklubben har 12 betalende medlemmer. Alle er meget aktive, og de støtter altid op om løbeklubbens arrangementer.
Skovløbet lørdag den 3. november var igen en kæmpe succes, hvor der i år blev sat rekord, 204 deltagere mod 165 året før.

Cirkeltræning blev det nye skud på stammen. Det har været en spændende proces fra de første tanker til mødet med de forskellige udbydere af diverse redskaber og fitness maskiner. Det blev Matrix, som har leveret alt til det nye cirkeltræning, der blev valgt. Cirkeltræningskonceptet valgte en enig bestyrelse, da man var sikker på, at man ville ramme et bredere publikum og vigtigt af alt holde de trofaste medlemmerne i Broby IF.

Indoor Cycling har været igennem en mindre flytning. Der er blevet grædt, svedt og skældt ud, men kom i mål. Et super flot nyt lokale, som selvfølgelig kræver sin tilvænning. Der er ligeledes startet nye hold op, onsdagsholdet har fået 10 nye medlemmer. Morgenhold, formiddagshold og selvfølgelig aftenholdene, kører som de plejer. Alt i alt mere positivitet omkring Indoor Cycling.
Der er et godt hold instruktører, der uddannet under DGI.

Badminton
Broby If tilbyder ikke længere badminton.
LineDance
Der er et hold, der danser i to timer. Tilslutningen lader noget tilbage at ønske.

Madklubben
Ellen og hendes madhold laver mad til ofte 50 – 100 personer hver måned fra september til maj. Ellen finder også forskellige folk til at komme og underholde.

Hockey-FloorBall
Hockey er en familiesport, hvor alle kan være med.
FloorBall er ved Broby IF for børn fra 10 – 16 år – det er et nyt tiltag.

Diverse
Broby IF blev inviteret til at deltage i Fokus uge for Brobyskolerne, hvor eleverne skulle dyrke idræt hele skoledagen. Broby IF kunne stille med instruktør i 2 dage. Det var en god oplevelse.

Instruktører, madklubmedlemmer og bestyrelsen blev inviteret til afslutning af sæson og juleafslutning.
Broby IF var i sammen med FC Broby og de to haller med til at arrangere for anden gang en Bierfest i Nr. Broby Hallen – en rigtig god fest med 750 gæster. Der er lavet kontrakt på et år mere.

Der er igen i år uddelt et blad om aktiviteter i Broby – ”Aktiviteter i 5672”. Det var andet år for redaktøren, der igen gjorde en god indsats med redigering og opsætning. Allested -Vejle ville heller ikke i 2018 deltage i bladet.

Nye tiltag
Brunch i efteråret med ca. 50 deltagere. Tak til Erland, Malmose og Ole Hal for at komme og stille borde op.
Broby IF var med til at støtte op om ”Danmark Dejligst ” et godt arrangement.
Broby IF vil være med i Knæk Cancer i 2019.
Skal Broby IF lave mere arrangement med musik – foredrag?
Broby IF har prøvet med Idræt for sjov.
Flere folk i bestyrelsen.
Flere instruktør til børne aktiviteter.
Mere aktivitet for unge.
Hvordan kan vi hjælpe med et nyt hold til madklub.
Kaffeautomat
Idrætsforeningen på tog sig opgave at sørge for en kaffeautomat efter utallige opfordringer fra medlemmerne. Det har vist sig at være en økonomisk udfordring.
Samarbejde med skolen – efterårsferien.
Salg af nytårs krudt i Nr. Broby – tilskud til Broby IF.
Bokseklub
Der var startet en bokseklub op i Vester Hæsinge igen, men nu er den lukket. De 2 instruktører, der stod for det, er under uddannelse uden for kommunen.
Fremtiden
Der skal ses mere på, hvilke aktiviteter BIF ikke skal forsætte med – for få deltagere.
Alle skal tilmelde og betale i Conventus ved opstart.

FMK halbooking – Conventus
Der har været meget store problemer med at deltagerne kan tilmelde sig og betale.

Broby IF går over til et nyt ITprogram, Conventus
IT-Årsberetning.
2018, har været et meget turbulent år set med IT øjne. Kommunen har pålagt foreningen at skifte til Conventus, som medlemsystem og styring af bookinger og nøgle
system.
Vi startede med at beslutte at vi ville forsøge at skifte allerede i sommerferien sådan så vi i august 2018 kunne starte med ny sæson i det nye system, dette lykkedes ikke helt, vi kom først rigtigt i gang i løbet af september /oktober.
Men heller ikke har lykkedes det os at komme 100% i gang, da låsesystemet ikke kunne skiftes så hurtigt som håbet/lovet af FMK, og vi er stadig ikke i mål med dette, da jeg sidder skriver dette (19/1-2019)
Vi har fået stor hjælp af eksterne konsulenter og har stadig glæde af dem, vi er så småt gået i gang med selv at lære og bruge Conventus i bestyrelsesarbejdet, men det er stadig et stykke vej til, at vi er i mål her også.
Vi kan ikke konkludere, at det har været en succesfuld overgang fra gammelt til nyt, men vi er godt på vej.
Det har vist sig, at låsesystemet, som vi har i dag, ikke kunne bruges og skulle erstattes med et, der understøtter det, der kører i regi af hallen, men det berører vores forening i meget stor grad, og har givet vores medlemmer mange frustrationer, vi har i bestyrelsen brugt meget tid på at komme disse frustrationer i møde.
2018 blev ikke det IT år vi havde håbet på, vi håber 2019 kan forbedre dette.

Hjemmesiden
Claus Smith sørger for at lægge op på foreningens hjemmeside, hvad der skal fremgå af denne og sender ud på Facebook.

Hallen
Hanne G. og Normann er med i bestyrelsen for Brobyværkhallen. Der har været udfordring med det ”grønne tæppe ”
Der er brugt mange møder med kommunen om udearealer.

Depot rum
Rummet blev sidst på året endelig sat i stand, og den indkøbte reol kunne blive sat op.

Diverse
Foreningen har haft glæde af 2 piger fra DGI (idrætsstuderende) Linne og Linea, som skulle hjælpe med at få aktiviteter i hallen. Det blev til spilleaftner – filmaftner – Lanaften og efterfølgende LanNat.
Broby IF deltog i Nr. Broby til Foreningsdag
I samarbejde med Lokalrådet, Brobyværkhallen og Broby IF blev der lavet en aktivitetsdag den 19.august – det var et godt nyt tiltag.

Administrationssiden
2018 har været kendetegnet af overgangen til et nyt medlemsregistreringssystem, Conventus.
Dette indebar en mulighed for, at det integrerede regnskabssystem skulle bruges. På mange områder ville det indebære en forenkling, men som opstartsprojekt en ikke uvæsentlig omkostning i tid.
God bistand fra SJ Hjælp, en Conventus livline, til trods blev selve opstarten langt senere end håbet.
Og en NETS hovsa betød yderligere forsinkelse.
Om end udmeldinger om, at medlemmerne ikke skulle tilmelde sig via det hidtidige system, blev der tilmeldt sig via Globus Data systemet. Det blev besluttet, at der skulle tilmeldes via Conventus, hvilket indebar, tilbagebetaling til medlemmet, der så skulle tilmelde sig en gang til, men nu via Conventus systemet.
Sigtet var, at samtlige aktiviteter skulle være fuldtegnet inden årets udgang. Vi nåede dog ikke helt i mål.
Indrapportering til FRS viste en medlemstal på 529. Med Conventus fuldt operativt i 2019 vil indberetningen blive systemmæssigt direkte fra Conventus systemet.
Kassererfunktionen i idrætsforeningen har stillet sig til disposition i forbindelse med afholdelse af Danmark Dejligst 11. august og Aktivitetsdagen 19. august, begge ikke helt problemfrit.

Broby IF siger tak for den stor indsats som alle instruktører gør for foreningen. Tak til Ann og hendes hjælpere for godt samarbejde.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.