Generalforsamling

Hermed indkalder bestyrelsen til generalforsamling i Broby Idrætsforening.

Hvornår: Tirsdag den 2. april 2019 klokken 1930.

Hvor: SFO’en i Pontoppidanskolen.

Dagsorden: Jævnfør vedtægterne § 9.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen
ved Hanne Duus, formand