Referat af bestyrelsesmøde d.11-1-2018

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt onsdag den 11. januar 2018 klokken 1910 i X-Huset efter at fremmødte bestyrelsesmedlemmer havde deltaget i madklubben 1815.

Dagsorden var fremsendt af formanden den 9. januar

Fremmødt: Hanne D., Hanne G., Normann samt Klaus Nielsen. Karsten havde meldt afbud og Martin dukkede ikke op.
X-Husets ny driftsleder Helle, deltog i starten af af møde.

Helle præsenterede sig og fremlagde de planer, hun som driftleder, havde med sit job.

Referat af mødet den 29. november blev godkendt.

Normann gennemgik resultatet for 2017 baseret på den månedlige udarbejdede pengestrømsanalyse. Denne viste et overskud for året på kr. 43.976:
Motionscentret: Et underskud på kr. 5.402 efter anskafffelse på kr. 66.750.
Indoor Cycling: Et underskud på kr. 5.839.
Ryg-Mave-Balle-Lår. Overskud på kr. 4.043, og der udestaar en del kontingentbetalinger.
CrossGym. Et overskud på kr. 4.086. En god tilgang af deltagere med betaling kr. 25 pr. gang.
SeniorSport: et underskud på kr. 8.522. Få deltagere, leje af flere platforme og manglende betaling for yoga formiddag.
Lyengar Yoga: et underskud på kr. 3.410 efter indkøb af remedier på kr. 3.178.
Badminton, Brobyværkhallen og X-Huset. Et underskud på kr. 13.198 dels gulvleje men også på grund af udestående kontingenter.
Løb: Regnskabet balancerer. 21 trofaste løbere støtter op og Skovløbet 4. november var igen en succes.
FloorBall (hockey) Et overskud på kr. 3.179. En god tilgang af deltagere med betaling kr. 25 pr. gang.
LineDance: Et underskud på kr. 2.850 primært på grund af udestående kontingenter.
Arrangementer 18. marts viste et regnskabsmæssigt resultat på plus 12.766.
Madklub viste igen et resultat på den postive side af nul.
Brunch: er kommet godt igang og regnskab balancerer.
Resultat af øvrige poster på niveau med tidligere år.

Budget 2018.
Motionscentret. Efter kontingenter kr. 210.000 og investering i udstyr kr.50.000 et underskud på kr. 7.400.
Indoor Cycling: Efter et forsigtig skøn på kontingentindbetaling på kr. 55.000 og intet afsat til investering viser budgettet et overskud på kr. 2.180.
Lægges 2017 budgettal til grund for resterende poster, kan budget 2018 vise et resultalt på kr. 56.000.

Der skal inden ny sæson starter tages stilling til om Broby Idrætsforening skal fortsætte med at understøtte badminton.

Efter mødet 4. januar vedrørende grønt tæppe, forsøges badmintonholdet mandag, 6 spillere, at blive overført til Nr. Broby.

 

I FMK regi har det været grundigt diskuteret, hvilket halbookingssystem der fremover skulle benyttes. Broby Idrætsforening pegede på Conventus. Brobyværkhallen foretrak det bestaaende Globus Data, delvis på grund af adgangskontrol til hallen.

Formanden efterlyste løbende ajourføring af hjemmesiden. Således skal også de i”Aktiviteter i 5672” anførte kontingenter opføres på hjemmesiden såvel som i fmk.halbooking.dk., lige bortset fra klippekortet i Indoor Cycling, der forbliver på kr. 250.

Som tidligere besluttet er generalforsamling i lige år i Vester Hæsinge, og det er 1. marts efter madklub klokken 1815 i X-Huset. Normann vil kontakte dirigent.

Gennemarbejdet bidrag til formandens beretning skal være formanden i hænde senest 15. februar.

Formanden er på valg hvert år. Hanne efterlyste kandidater til denne post.

Hanne fortsætter gerne i bestyrelsen med ansvarsområde gymnastik, som Hanne på så forbilledligvis har varetaget igennem mange år.

Normann vil kunne fortsætte i bestyrelsen ogsaa efter generalforsamlingen, indtil en kandidat er fundet til at varetage økonomifunktionen.

Hanne G. er på valg i år og er parat til en ny to-årig aktiv periode.

Martin er på valg, og det fornemmes, at Martin ikke stiller op.

Karsten er på valg. Karstens kerneomraade er det systemmæssige, og kontinuitet er afgørende.

Brobyværkhallen har afklaret sit forsikringsbehov, og BIF kan dækkes ind i samme forsikringsselskab. Dog vil Normann endnu en gang høre, hvad GF kan tilbyde.

Der er Brunch igen den 21. januar.

Der er lavet opslag på hjemmesiden til den af bestyrelsen efterspurgte hjælpegruppe.

Brobyværkhallen har en solstrålehistorie, nemlig de eftertragtede danseaftener. Idrætsforeningen er blevet kontaktet for at overtage den aktivitet. Tak men nej tak.

Den 20. marts vil der være et afslutningsarrangement for instruktører, madhold, bestyrelse med flere.

FMK har igen i år efterlyst kandidater til fejring af frivillige. Idrætsforeningen kan ikke bidrage.

Uden for dagsorden rapporterede Klaus at boksning i Vester Hæsinge var i fornuftig gænge med 8 -10 aktive. Der er indkøbt stave til FloorBall, der bruges som opvarmning. Der er et rigtig godt miljø. Klaus vil, med dem han kommunikerer med, tage tiltag til tiltrække flere.

Der aftaltes et kommende møde, tirsdag den13. februar 18.45 i Brobyværkhallen.
Emner: Regnskab til underskrift – Regnskabssystem – Platform for Broby Idrætsforenings fremtid.

Mødet sluttede 2217