Referat af bestyrelsesmøde d.23-3-2017

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt torsdag den 23. marts 2017 klokken 1910 i X-Huset med dagsorden som fremsendt af formanden den 21. marts. Ligeledes havde formanden cirkuleret en plan over møder m.m. op til 10. juni.

 

Fremmødt: Hanne D.,  Hanne G., Martin,  Karsten og Normann.

 

Forud for mødet klokken 1745 informerede Sandra om problematikken med instruktøransvar og især til relation til unge under 18. Sandra rapporterede om drøftelser med DGI og informerede om, at DGI har en paraplyansvarsforsikring men kunne lave regres mod foreningen/instruktører.

 

Inden bestyrelsesmødet deltog bestyrelsen i madklubben, der den aften var arrangeret af menighedsrådet, en Luther Gourmet.

 

Referat af  mødet den 24. februar blev godkendt.

 

Dette møde var et konstituerende møde, og poster blev fordelt som følger:

 

Hanne Duus: Formand, Gymnastik, Yoga, Badminton og Madklub

Hanne Gustafsson: Motionscentret, Indoor Cycling, Volley og Løb

Martin Jørgensen. Motionscentret, CrossGym og Hockey

Karsten Vendler: FMK Halbooking, Hjemmeside og Facebook

Normann: Næstformand og Økonomi og Referent. Indberetning til FMK i samråd med Per Svanegaard.

 

Hanne G. vil arrangere, at foto af bestyrelsesmedlemmer og instruktører bliver lagt på hjemmesiden.

 

Under henvisning til drøftelser forud for mødet angående instruktøransvar blev det vedtaget at:

Primo: Unge under 15 ikke må selvtræne

Sekundo: Unge under 18 må kun betale med forældres bankkort. Derved sikres at forældre er vidende om den unges træning

 

Martin vil sørge for at dette bekendtgøres og effektueres.

 

I lighed med sidste år vil der blive en sæssonafslutning med bestyrelsen, instruktører og madklubben.  Tentativt aftalt til tirsdag 2. maj 1800 – 2100.

 

Der er indkaldt til Idrætssamarbejde foreninger/skolen møde tirsdag den 28. marts 1830 – 2000, og idrætsforeningen deltager. Temaet er Emneugen i Idrættens Tegn 0800 – 1400 fredag 2. samt tirsdag 6.  til fredag 9. juni.

 

Udfordring i kommende sæsson efterår 2017 – forår 2018: Holde ved det vi har samt fintune/forbedre hvor muligt. Især sættes der ind re CrossGym og Indoor Cycling. Linedance har været et positivt tiltag og skal søges bibeholdt.

 

Medlemmer, unge såvel som voksne, har fra tid til anden forespurgt om rigtig ernæring.  Bestyrelsen vil sondere hvilke muligheder, der er for at imødekomme ønskerne.

 

Formanden henviste til, at Motionscentret er overbooked og foreslog, at der blev indrettet lokale til Circletræning for derved at tage presset af Motionscentret.  Der var for et par år

siden indhentet tilbud om redskaber, hvilket beløb sig  omkring kr. 250.000.  Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget, og se hvilke muligheder der er bygningsmæssige såvel som økonomiske.

 

Den 24. maj er der -nationwide- Løb for Rigtige Mænd.  Brobyværkhallen vil være centrum for et af stjerneløbene, og Ann, centerleder, har efterspurgt hjælpere.  Formanden opfordrede til at foreningen sluttede op herom.

 

Automat med vand, snaks og chokolade er fortsat meget efterspurgt. Hanne G. vil finde ud af, hvad der skal til, for at der opstilles en saadan automat i Brobyværkhallen.

 

Martin rapporterede, at da der sidste år blev foretaget indkøb af redskaber til Motionscentret hos N.K. Import ApS, var det ikke forudset den store tilgang, som Motionscentret har oplevet. Med den fulde udnyttelse af faciliteten skal der ved nyindkøb overvejes at opgradere kvaliteten af nogle af redskaberne.

 

Hanne G. havde på decembermødet forudset at med det høje aktivitetsniveau i Motionscentret, at det i budgettet afsatte beløb til nyinvestering ikke ville slå til.  Martin rapporterede, at det ene løbebånd står for udskiftning. Der var enighed om en opgradering af kvaliteten, og Martin fik bemyndigelse til at forhandle indkøb af et Løbebånd samt en CrossTrainer til kr. 29.900 henholdsvis kr. 22.500, begge priser er eksklusive moms.

 

Formanden havde givet tilladelse til at Marie kan indkøbe udstyr til Yoga for ca. kr. 3.000.

 

Formanden henviste til mulighed for refusion af udgiften til uddannelse af instruktører.  Normann vil foranledige fornødent.

 

Brobyværkhallen har forlænget dets forsikring med et selskab, der ikke giver mulighed for idrætsforeningen at blive hægtet på.  Normann vil kontakte GF, der ydede bidrag til BrobyLøbet i november, for en dækning af foreningens udstyr samt ansvarsforsikring af instruktørerne herunder advokatbistandsforsikring.

 

Det fornemmes nu at Godaw Du 18. marts arrangementet forhåbentlig vil give et overskud.

 

Karsten gjorde opmærksom på, at der skulle holdes nøje øje med likviditeten, og gav udtryk for at sætte tæring efter næring.

 

Næste møde  vil være i forbindelse med afslutningskomsammen den 2. maj.

 

Mødet sluttede 2129.