Referat af Bestyrelsesmøde d.6-12-2016

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt tirsdag den 6. december  2016 klokken 16.30 i Brobyværkhallen med dagsorden som fremsendt af formanden den 4. december.

 

Fremmødt: Hanne D., Hanne G. og Martin. Karsten var fraværende på gund af sygdom, og Normann mødte sent.

 

Refusion af udgifter og omkostningsgodtgørelse til instruktørerne blev drøftet og skal være et punkt på januarmødet.

 

Referat af  mødet den 8. november blev underskrevet, dog udestår Karstens underskrift. Hanne G. underskrev referat af mødet den 4. oktober.

 

Problematikken omkring unge under 18 år blev igen drøftet. Yderligere dialog med DGI var ønskelig.  Martin bekræftede, at det af ham konciperede udkast til et opslag var hængt op i Motionscentret. Der var enighed om, at der ikke måtte gåes på kompromis med gældende regler. Punktet skal være på dagsorden til januarmødet.

 

Martin fik i opdrag at oprette mobilpay for foreningen og fik simkortet fra Swipp forbindelsen. Udgiften hertil blev godkendt.

 

Foreningen havde fået en henvendelse fra en tidligere instruktør i Motionscentret, Kirsten Lundgaard, der er kontaktperson for 3 flygtninge piger/damer, om mulighed for at de kan benytte Motionscentret. Dansk Flygtningehjælp kan støtte økonomisk. Hanne G. vil kontakte Kirsten og kan indgå aftale.

 

Karsten havde deltaget i ”Møde med idrætshallerne i FMK” torsdag den 17. november og vil forelægge på januarmødet, ikke mindst om muligheden for at benytte Conventus programmet.

 

Normann rapporterede om indbetalingerne i november måned.  Motionscentret havde vist en markant fremgang, og havde for januar-november en indtægt over det budgetterede for året. Indoor Cycling halter fortsat, og vil muligvis ikke nå det budgetterede. For øvrige aktiviteter bliver der løbende indbetalt, bortset fra badminton.  Hanne G.  påpegede, at medlemmerne skal betale og betids. Normann vil følge op på det udestående.

 

Med den øgede tilgang til Motionscentret er maksimal udnyttelse næsten nået og mulighed for nye aktiviteter vil være begrænsede, dog bortset fra i formiddagstimerne. Hanne G. forudså, at med det høje aktivitetsniveau ville en årlig reinvestering i udstyr komme til at overstige det budgetterede på kr. 25.000. Drøftes nærmere på januarmødet.

 

Markedsføring af foreningens Indoor Spinning blev drøftet, Hanne G. går i tænkeboks.

 

De fra Anja, Globus Data, tilsendte handelsbetingelser vil blive drøftet på januar bestyrelsesmøde.

 

Martin ser meget gerne, at de mest gængse købekort kan benyttes i FMK Halbooking.

 

Næste møde var aftalt til den 10. januar klokken 1800 i Brobyværkhallen. Bestyrelsen deltog i madklubbens juleafslutning

 

Mødet sluttede 1758.