Referat af bestyrelsesmøde d. 8.11.2016

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt tirsdag den 8. november  2016 klokken 18.00 i Brobyværkhallen med dagsorden som fremsendt af formanden den 6. november.

 

Fremmødt: Hanne D., Martin, Karsten og Normann.  Hanne G.  var fraværende på gund af sygdom.

 

Endvidere deltog Claus og Jørgen fra Festudvalget. De redegjorde for forberedelserne af festen, Godaw Du, planlagt til den 18. marts 2017 med Trio Sussi og Leo. Der kalkuleres med 300 deltagere, der betaler kr. 275 inkl. middag og kr. 200 efter 2200. Balance ved 150 deltagere.  Ellinor og John underholder under middagen og en DJ tager sig af pauserne for hovedaktøren. Udvalget, der tæller syv personer, har påtaget sig salget af billetterne. 5 – 6 unge fra Broby Friskole vil bistå med oprydning, og der er arrangeret professionelle vagter.  Claus spurgte om idrætsforeningen kunne stille med to personer til adgangskontrol. Spiritusbevilling søges gennem Brobyværkhallen. I foråret havde idrætsforeningen på forespørgsel fra Claus stillet en underskudsgaranti på kr. 25.000, som nu er ændet til fuld drift i foreningens regi. Festudvalget vil opstille et budget.

 

Referat af  mødet den 4. oktober blev underskrevet.  Hanne G’s underskrift udestår.

 

DGI havde meldt afbud opå grund af sygdom.

 

Udenfor dagsorden bad Martin om at måtte indkøbe 2 stk. BattleRope til CrossGym, hvilket blev bevilget.

 

Det skal undersøges, hvorvidt unge under 18 år, der bruger Motionscentret, skal have forældres tilladelse. Martin vil undersøge hos DGI.  Martin havde konciperet et udkast til et opslag til at hænge op i Motionscentret. Udkastet blev godkendt, og Martin vil arrangere, at det bliver hængt op.

 

Skøn for 2016 og Budget 2017 blev behandlet under et.  Normann gennemgik budgettet, som tidligere var blevet udsendt. Budgettet, der viste en bundlinie på kr.29.617, blev godkendt, idet der dog blev udtrykt bekymring for aktiviteten Indoor Cycling.

 

Idrætsforeningen skal med Brobyværkhallen inden længe fastlægge den årlige leje for Motionscentret og Indoor Cycling lokalet.  Normann blev bemyndiget til at forhandle med hallen.

 

Martin har påtaget sig opgaven at installere et hyldesystem til  Rygholdets bolde. Dette vil blive udført i hævlet træ for idrætsforeningens regning.

 

En opstilling over indkøbt inventar fra 2009 til 2016 viser kr. 551.829. Enkelte effekter er skrottet, andre er der bare ikke mere.  Det blev besluttet at forsikre for kr. 400.000, hvoraf kr. 350.000 henstår i lokaler, hvortil der kun er adgang med Chipbånd og kr. 50.000 i aflåsbart depot. Normann arrangererer med Brobyværkhallen.

 

Der var i lighed med tidligere år blevet bestilt 400 lodsedler til Børnehjælpsdagens Julelotteri. Disse blev fordelt.

 

Der havde fra deltagere i rygholdet været udtrykt ønske om assistance med hensyn til registrering i FMK Halbooking og betaling.  Karsten havde assisteret, men en klar opgavedefinering havde været ønskelig. Med hensyn til en optimering af FMK Halbooking i

relation til Broby Idrætsforening blev Karsten bedt om at påtage sig denne opgave , hvilket han gjorde.  Men efterlyste en aften/hel dag, hvor bestyrelsen uden dagsorden og referat kunne endevende denne store opgave, hvorefter han vil konsultere Globus Data for implementering. I forbindelse med at Karsten skal hellige sig denne opgave, frigøres han for ansvaret for Indoor Cycling, som fremover vil blive varetaget alene af Hanne G. og Badminton, der overtages af Hanne Duus.

 

Karsten deltager i ”Møde med idrætshallerne i FMK” torsdag den 17. november.

 

Referatet af Brobyværkshallens bestyrelsesmøde den 27. oktober havde været rundsendt. Der var ikke bemærkninger hertil.

 

Der blev refereret fra borgermødet afholdt i Brobyværkhallen den 25. oktober: Fortæl os om dit lokalområde: Brobyværk – Allerup – Tørringe – Ølsted.

 

Broby Lokalråd har fået et BorgerBudget på kr. 35.000 af Faaborg-Midtfyn Kommune og efterspørger gode ideer.  Det blev drøftet at foreslaa en monitor til ophængning i hallen.

 

Formanden opfordrede til deltagelse i ”Kaffe – Kage og Nabohygge” søndag den 13. november.

 

Løbeklubben under idrætsforeningen havde afviklet et succesrigt Skovløb den 5. november med indrapporteret 235 deltagere, herunder 55 fra Faaborgegnens Efterskole og 41 fra Broby Sportefterskole. Den omfangsrige planlægning og store engagement fra løbeklubbens medlemmer havde båret frugt. Bestyrelsen komplimenterede klubben for dens formåen.

 

De fra Anja, Globus Data, tilsendte handelsbetingelser vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøde.

 

Juleafslutning 1. december. Enkelte instruktører og madklubben har tilmeldt sig. Løbeklubben bliver opfordret til at deltage.

 

Næste møde var aftalt til den 6. december klokken 1630 med deltagelse i madklubben klokken 1800.

 

Mødet sluttede 2118.