Referat af bestyrelsesmøde d.4-10-2016

 

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt tirsdag den 4. oktober  2016 klokken 18.11 i Brobyværkhallen med dagsorden som fremsendt af formanden den 2. oktober.

 

Fremmødt: Hanne D., Martin og Normann.  Karsten havde meldt afbud. Hanne G. mødte senere.

 

Referat af mødet den 14. september blev underskrevet.  Karstens underskrift udestår.

 

Formanden opforderede til deltagelse i den fælles arbejdsdag for Pontoppidanskolen og Brobyværkhallen fredag den 7. oktober mellem 1400 og 1900. Programmet med arbejdsopgaver er udsendt den 26. september af Hans Christian Balle, Ann Baunbæk Hansen og Søren Hillers.

 

Formanden refererede fra Foreningsmødet afholdt den 19. september. Der havde været pauvert tilslutning.

 

På dette møde foreslog Søren, skoleinspektør, at lave forsøg med Brunch en søndag i Cafe Pontoppidan. Hanne D. og Ellen, madklubben, overvejer at prøve det i dette efterår/begyndelsen af de nye år.    

 

Under punktet ”går det godt i alle afdelinger” rapporteredes, at i Motionscentret er der god tilslutning og stemningen er god. Hanne G. påtog sig opgaven med at finde instruktør til at lægge program for unge piger, og vil selv tage kursus i det nye år. Martin har haft kontakt med det firma, der installerede ventilationssystemet, og han vil følge op. Det blev fremhævet, at  lokalet, Motionscentret, ikke er optimalt for aktiviteten. Angående Indoor Cycling blev det nævnt, at der de seneste 2 uger havde været ro, men bestyrelsen vil adressere problemet til den uro på bagsmækken, der havde været. Martin havde sagt god for indkøb af bolde med mere til Pia’s Ryghold. I den forbindelse blev det drøftet at opsætte et system af jernrør til opbevaring af rygholdets bolde på nordvæggen i Kulturfladen, når tilladelse fra hallen er indhentet.

 

Der havde længe været et ønske om mulighed for at købe soft-, energidrik samt chokolade m.m. i hallen.  Som en midlertidig løsning havde formanden givet tilladelse til at medlemmerne selv kunne medbringe dette. Normann følger op med hallen om en permanent løsning.

 

Martin foretog på hjemmesiden for Motionscentret ændring af BodyBike til Indoor Cycling med mere.

 

I forbindelse med ønsket om at faa flere betalingskort tilknyttet FMK Halbooking har Normann været i kontakt med DIBS by Nets A/S, og foreningen har modtaget ”En Ansøgning om en indløsningsaftale er startet på dine vegne” omfattende udover nuværende Dankort/ VISA Dankort: Visa, Visa Elektron, MasterCard & Maestro.  Normann følger op.

 

Normann rapporterede om økonomien.  For Motionscentret vil der, hvis de tre kommende måneder får kontingenter på højde med 2015, og der ses bort fra investering i udstyr på kr. 155.000, være midler til udskiftning af inventar. For Indoor Cycling vil der, hvis de tre kommende måneder får kontingenter på højde med 2015, og der ses bort fra investering i udstyr på kr. 55.000, fortsat være et underskud. For øvrige aktiviteter er kontingenterne begyndt at indgå.

 

Tidligere havde der været en henvendelse fra Søren, Ungdomsskolen, om mulighed for adgang til Indoor Cycling for en gruppe ”utilpassede” unge. Der vil blive fulgt op herpå.

 

Skoleinspektør Søren har henvendt sig til Idrætsforeningen om deltagelse i skolens Emneuge/Sundhedsuge 6. – 9. juni 2017. Bestyrelsen vil følge op.

 

Til punktet ”Fremtiden – Hold – bestyrelsen” oplyste formanden, at foreningen havde fået en henvendelse fra DGI om Bevæg dig for Livet – foreningsudviklingsforløb over 5 faser/møder. Bestyrelsen besluttede at deltage, og Hanne D. vil kontakte DGI for at tilrettelægge.

 

Der var ligeledes kommet opfordring fra Foreningsfitness vedrørende et spændende arrangement over to dage i Vejen.  Desværre kunne hverken Hanne G. eller Martin deltage.

 

Der havde ikke været udvikling i emnet at reklamere mere for foreningen, især Indoor Cykling.

 

Pedaltramp havde henvendt sig til idrætsforeningen om eventuel overtagelse af en kaffemaskine. Der var enighed om at sige tak, men nej tak.

 

Med Globus Data er der aftalt endnu en aften med FMK-Halbooking hos Anja Hedegaard. Det er tirsdag den 11. oktober fra 1800 til 2000.

 

Juleafslutningen for instruktører, kontrollører, madklubholdet, bestyrelsen med flere blev fastsat til torsdag den 1. december. Formanden vil sende invitation ud samt reservere i hallen.

 

Næste møder aftalt til den 8. november klokken 1800 i Brobyværkhallen samt 6. december klokken 1630 med deltagelse i madklubben klokken 1800.

 

Mødet sluttede 2114.