Referat af bestyrelsesmøde d. 23.8.2016

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt tirsdag den 23. august  2016 klokken 18.00 i Brobyværkhallen.

 

Fremmødt: Hanne D., Hanne G., Martin, Karsten og Normann.

 

Dagsorden som fremsendt af formanden den 22. august.

 

Referater af møderne den 23. maj og 27. juni blev underskrevet.

 

Der skal sendes indbydelse ud til instruktørerne til åbent hus arrangement for idrætsforeningen den 4. september i Brobyværkhallen med program for dagen, og gerne en artikel i lokalavisen.

Frisk frugt fra grønthandleren og vandhanevand med citron-/limeskiver vil blive stillet frem. Instruktører og bestyrelsesmedlemmer vil være iklædt foreningens nye jakker.  Martin vil lave skilte/vejviserpile, så gæsterne kan finde frem til de mange aktiviteter, der planlægges. Børneattesterne skal udfærdiges den dag.  Formanden efterlyste de aftalte kontrakter med instruktørerne.

 

Hjemmesiden skal opdateres baseret på den uddelte Rundt i 5672, og der skal den 4. tages foto af bestyrelsesmedlemmerne og instruktørerne iklædt foreningens nye jakker.

 

Karsten informerede om den inspirationsaften, Peter og Klaus er tilmeldt den 7. september i Ørbæk Midtpunkt, hvor trækplasteret er Thomas Alsing, disc jockey og en fantastisk instruktør.

 

Normann informerede om lokale- og medlemstilskud fra FMK. Idrætsforeningen havde ved indsendelse anmodet om, at lokaletilskud blev baseret på den for 2016 med Brobyværkhallen aftalte leje, og dette var blevet imødekommet.

 

Idrætsforeningen havde siden oprettelsen haft en aktionær/opsparingskonto, der havde en rentefordel ved et større indestående. Efter at der var blevet investeret i inventar til Motionscentret og Body Bike aktiviteten ville denne konto ikke være påkrævet, og det blev besluttet at lukke kontoen og overføre indestående til foreningskontoen.

 

Regnskabet for 2016 vil efter de store investeringer i inventar udvise et underskud, men de enkelte aktiviteter vil balancere, for Motionscentret et mindre overskud, og med de nye tiltag i Body Bike aktiviteten ses frem til et resultat på den positive side.

 

For at promovere Body Bike aktiviteten drøftedes igen reklamer på halbygningen og beach flag.

 

Swipp Erhverv Mobilnummer, som aftalt med Sparekassen Fyn, skal være på plads til åbent hus arrangement den 4. september. Da det er en erhvervsaftale, der er indgået, skal telefonnummeret 23 41 69 08 være operativ.  Normann har en LG telefon, der kan bruges. Fremsendte SMS’er skal så med mellemrum annulleres. Efter mødet er det med Karsten aftalt at:

Kaldenummer er: bifswipp og Swipp kode er: bif5672

 

Underskriftsberettigede overfor Sparekassen Fyn er Per Svanegaard og Normann Andersen.  Det blev vedtaget at Karsten Vendler anmeldes som underskriftsberettiget, og at Per Svanegaard slettes.

 

Der er aftalt bestyrelsesmøde i Brobyværkhallen den 8. september, og i den forbindelse efterlyste Normann vis-a-vis forholdene især i Motionscentret og BodyBike lokalet. Selv efter utallige henvendelser re Motionscentret er luftkonditioneringsforholdene ikke, hvad der med rimelighed kan forventes af et lokale, der er udlejet som et motionslokale. Der skal ske væsentlige forbedringer. Body Bike lokalet synes at kunne afhjælpe forholdene ved at lukke dør og vinduer op. Her kan eventuelt aftalte fans hjælpe.

 

Det har længe været klart at et dybere kendskab tit FMK Halbooking har været nødvendigt på bestyrelses-/instruktør niveau ikke mindst for håndtering af problemer vedrørende Motionscentret og Body Bike aktiviteten.  Men også i forbindelse med opfølgning af udestående kontingenter. Der er indledningsvis aftalt møde med Globus Data Aps, fr. Anja Hedegaard den 25. august.

 

I de senere år har regninger for Rundt i 5672 været udskrevet til de 3 betalende haller. Det har i år ikke været muligt, og afregning vil som i tidligere år ske via idrætsforeningen.

 

Løbeklubben har fra GF fået tilsagn om økonomisk støtte til november løbet.  Lenny har arrangeret, at GF kan henvende til 20 fra idrætsforeningen med tilbud om forsikring. Men den enkelte er ikke forpligtet til at tegne en forsikring.

 

I forbindelse med Tennisklubbens stillen baner til rådighed for sommer Beach Volley, er idrætsforeningen blevet spurgt, om den er interesseret i at stå for det administrative.  Det er idrætsforeningen ikke, men ser gerne at Volley Ball bliver en vinteraktivitet i foreningens regi.

 

En instruktør har forespurgt om idrætsforeningen vil dække omkostningen til en app med musik til en af aktiviteterne.  Men dette er netop dækket af den årlige afregning af refusion af udgifter og omkostningsgodtgørelse med instruktørerne.

 

Der er et par enkelte redskaber, som møbelpolstreren skal se på.  På grund af sygdom kan dette ikke gøres nu, og det må vente.

 

Madklubben har på et tidspunkt bragt spørgsmål om indkøb af kaffemaskine op. Hanne D vil følge op.

 

Næste møde aftalt til den 4. oktober i Brobyværkhallen.

 

Mødet sluttede 2128.