Referat af bestyrelsesmøde den 23. maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt mandag den 23. maj 2016 klokken 18.00 i Brobyværkhallen.

 

Fremmødt: Hanne D., Hanne G., Karsten og Normann. Martin havde meldt afbud. Ann, Centerleder deltog.

 

Endvidere var Karstens datter Maja til stede for at tage billede af bestyrelsesmedlemmerne til foreningens hjemmeside.

 

Inden punkterne på dagsordenen, som rundsendt af formanden den 20., forespurgte Karsten om internetadgang til computeren i BodyBike lokalet. Karsten og Ann koordinerer.

 

Kontingenter, som drøftet på mødet den 9. blev gennemgået et for et og følgende struktur blev vedtaget:

 

MotionscentretÅrskort1200

3 måneder400

Under 25 år, 3 måneder300

Over 59 år, 3 måneder 300

Køb af Chip armbånd150

 

BodyBikeÅrskort1400

Månedskort250

Klippekort, 10 klip425

 

RygholdetSæson650

Halvårlig betaling 400

 

Senior GymnastikSæson400

Halvårlig betaling250

 

CrossGymSæson500

Pr. gang25

 

HockeyPr. gang25

 

Badminton, Vester HæsingeSæson650

 

Badminton, BrobyværkOnsdage325

Alle andre dage650

 

LøbKalenderår150

 

YogaSæson800

Halvårlig betaling500

 

LineDanceSæson750

 

Refusion af udgifter og omkostningsgodtgørelse til instruktørerne blev drøftet, og den af kassereren udarbejdede formular benyttes ved afregning, der vil finde sted inden udgangen af maj måned.

 

Kassereren rapporterede om bankindestående pr. 25. maj.

 

Hanne G. informerede om aftalen mellem Løbeklubben og FMK.

 

Hanne G. viste en trøje/jakke fra Sportigan og blev bemyndiget til at gå videre med projektet.

 

Centerlederen havde på et tidligere tidspunkt trukket rapport fra FMK Halbooking vedrørende restancer.  Restancer op til 31.12.2014 var nu blevet slettet og kassereren vil følge op, hvor muligt.

 

Instruktørerne fra Motionscentret efterlyste den af Centerlederen lovede tilkalde telefonliste.

 

Hanne G. havde tidligere bragt emnet om kursus vedrørende at lægge program for unge, især pigerne, og vil nu tage kontakt til DGI/GymDanmark.

 

Formanden rykkede for forsikringssum.  Kassereren vil udarbejde.

 

Det blev nævnt, at ægtefællen til den nye spinninginstruktør Maria eventuelt kan hjælpe med installeringen.  Når netadgang er etableret kan opgradering af ActivioFitness foretages. Pris 2 – 4.000 kr.  Karsten oplyste, at computeren ville koste 4.000 – 6.000 kr.

 

Hanne D. informerede og DGI/GymDanmarks arrangement i Herning 8. – 9. oktober, og det blev besluttet at invitere instruktørerne og bestyrelsesmedlemmerne. Hanne vil sende nyhedsbrev ud til instruktørerne.Bstyrelsemedlemmerne er hermed inviteret.

 

Øget benyttelse af sociale medier vil Hanne G. drøfte med Andreas.

 

Det blev aftalt, at BIF vil arrangere åbent hus den 4. september mellem 1100 -1300, hvor idrætsforeningen vil promovere dets forskellige aktiviteter. Hallen lægger lokaler til.

 

Der blev efterlyst muligheder for pop-up billeder på hjemmesiden.  Karsten vil arrangere med Ole W.

 

Næste møde blev aftalt til den 27. juni klokken 1800 i Brobyværkhallen

 

Mødet sluttede 2051.