Referat af bestyrelsesmøde 9. maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt mandag den 9. maj 2016 klokken 18.00 i Brobyværkhallen.

 

Fremmødt: Hanne D.,  Martin, Hanne G. og Normann. Karsten havde meldt afbud.

 

Dagsorden for mødet var aftalt til at være kontingentstrukturen for sæson 2016/2017, men inden der blev taget hul herpå, blev enkelte emner berørt:

 

Hanne G. havde hos Sportigan fået prøver på trøjer til instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Disse blev godkendt tilligemed print.

 

Kassereren havde under 3. maj rundsendt til bestyrelsen oversigt over pengestrøm for maj måned. Denne blev kort drøftet.

 

Et af emnerne på denne oversigt var indkøb af et løbebånd til kr. 29.000.  Bestyrelsen besluttede, at det indkøb skulle finde sted, og Martin fik i opdrag at arrangere indkøbet med levering omkring 1. september.

 

Martin og Hanne G. gav igen udtryk for et ønske om en nøjere indlæring i Halbookingsystemet. Normann ville nævne dette på det aftalte møde med centerlederen den 11. maj.

 

Igen blev det fremhævet, at regulering af temperaturen i Motionscentret ikke er optimal. Måleren var blevet flyttet, men ikke hensigtsmæssigt.  Og en mulighed var opsætning af en film på vinduerne kunne medvirke til et bedre klima.  Martin vil indhente oplysning om pris herfor. Der var fortsat problemer med adgang via bagdøren.

 

Hanne D informerede om henvendelsen fra Brobyværkhallen, om idrætsforeningen var villig til at yde tilskud til det årlige beløb, hjertestarteren koster, således at op til 12 personer årligt kan komme på kursus.  I betragtning af den ringe tilslutning, der hidtil har været til disse kurser, blev det vedtaget ikke at bidrage.  Hanne D vil informere Brobyværkhallen overensstemmende.

 

Kontingentstruktur: Med formandens kyndige penneføring blev hver enkelt aktivitet gennemgået på whiteboard:

 

Kontingent    antal uger    timer per gang    medlemmer    indtægt    leje lokale    instruktører

 

og på kassererens opfordring blev det enkelte kontingent unikt, forstået på den måde, at det fra bankindbetalingen er indlysende, hvilken aktivitet beløbet vedrører.

 

Mødet sluttede 2136.