Referat af bestyrelsesmøde 12. april 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt tirsdag den 12. april 2016 klokken 18.00 i X-Huset.

 

Fremmødt:  Hanne D.,  Martin, Hanne G., Karsten og Normann. Endvidere deltog Ann, Centerleder.

 

Formanden havde udsendt dagsorden den 11.

 

Referat af mødet den 14. marts, der havde været cirkuleret, blev underskrevet.

 

Fra BodyBike instruktører var der gjort opmærksom på uhensigtsmæssige forhold med hensyn til adgang. Det blev pålagt Ann, eventuelt via Globus Data, at tilrette FMK Halbooking, således at de instruktører, der skal oprettes, bliver oprettet, og at der er adgang. Karsten bragte igen ønsket om en indlæring i FMK Halbooking systemet på bane, idet foreningen kun kan udnytte systemet, når der er etableret et grundigt kendskab dertil. Ann vil arrangere via Theis.

 

Med hensyn til udlevering af armbånd, var der et forståeligt ønske fra Martin og Hanne G., at de skulle kunne udlevere båndene.  Ann vil arrangere, at der oprettes profiler til dem baseret på det Per har, samt at de får adgang til kontrolrummet.

 

På formandens foranledning blev det besluttet, at punktet på dagsordenen, Fastsættelse af Kontingentstruktur, bliver eneste emne på et kommende bestyrelsesmøde

 

Hanne G. informerede om muligheden at indkøbe sportsbeklædning hos Sportigan i Assens.

 

Hanne G. vil indkøbe T-shirts til ”kontrollørerne” i tre størrelser og tre af hver.

 

Refusion og omkostningsgodtgørelse til instruktørerne blev indgående drøftet. Der stiles mod afregning i løbet af maj måned for den forløbne sæson.

 

Hanne G. gjorde opmærksom på, at unge især pigerne har behov for et træningsprogram, der er tilpasset denne gruppe. Hanne G. vil kontakte DGI samt GymDanmark ved Karen Marie, om relevant kursus.

 

Der skal fastsættes en dato for tema aften/møde med GymDanmark re sociale medier.

 

Det blev besluttet, at de to timer det enkelte armbånd kan bruges pr. dato, bibeholdes indtil videre. Hvis eller når ”gratist” problemet ikke er relevant længere, vil det tages op igen.

 

Karsten redegjorde for en ændring i kørslerne i BodyBike, og at der ville blive lagt planer herfor ved begyndelse af den ny sæson.

 

Der er nu udsendt to nyhedsbreve til instruktørerne.  Der efterlyses et mere passende navn!

 

Fotos gik tabt ved seneste opdatering af hjemmesiden.  Karsten’s datter vil på næste møde tage fotos af bestyrelsesmedlemmerne til hjemmesiden.

 

Møde med dagsorden: Fastsættelse af Kontingentstruktur, blev aftalt til den 9. maj klokken 1800 i Brobyværkhallen.

 

Og det blev aftalt et bestyrelsesmøde den 23. maj i Brobyværkhallen.

 

Mødet sluttede 2058.