Referat af bestyrelsesmøde den 14. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 14. marts 2016

Fremmødt er Hanne D, Karsten, Per, Claus og Normann. Endvidere deltog Hanne G., Martin og Andreas.  Ann, centerleder, mødte senere.

Mødet startede klokken 18.15 med dagsorden fremsendt af formanden den 13. marts

 • Referataf mødet den 15. februar blev godkendt og underskrevet.
 • Fordeling af poster og ansvarsområder. Hanne Duus: formand og gymnastik samt madklub.  Hanne Gustafsson: løb, motionscentret, bodybike, volley og hockey, Karsten: badminton og bodybike og elektroniske medier, Martin: motionscentret, volley og hockey. Normann, næstformand, økonomi, medlemmer og referent. (Andreas: Facebook og Claus: hjemmeside)
 • Hjemmeside, billeder ligger ned på Iphones ? Claus kontakter Ole W. Nye billeder på hjemmesiden, Hanne D aftaler med Ole W.
 • Møde i BodyBike gruppen: Hanne G og Karsten vil holde møde med instruktører. Karsten rykker for et møde.
 • Kontingent struktur: Rabataftale med FC Broby er bragt til ophør.  Kontingenter fastlægges inden 5672`s deadline med 1. august som dato for ændring. ”De unge og gamle” skal ændres på halbooking. Ann og Normann tager sig af dette.
 • Gennemgang af pengestrøm.
 • Skilte i Motionscentret. Andreas har skiltene klar, de sættes hurtigst muligt op.
 • Mobilepay og SWIPP arbejdes der på.
 • Dankort til formanden. Hanne har modtaget kortet fra Per. I sin tid modtog foreningen to kort.  Per mener det andet kort er bortskaffet.
 • Indberetning til kommunen af lokaletilskud. Per og Normann tager sig af opgaven.
 • Webadresse.BROBYVAERKIF.DK skal afmeldes hos DK hostmaster.
 • Instruktør honorering: Trøjer evt. jakker. Hanne G vil komme med oplæg herunder købsaftale med en sportsforretning.
 • Formanden efterlyste kontrakter med instruktørerne.  Det skal være på plads til næste sæson.
 • Martin informerede om leverancer af redskaber til Motionscentret. Det aftaltes, at beslutning om indkøb af ny cykel og løbebånd afventer, at nuværende bestilte redskaber er på plads.
 • Gratister i Motionscentret. Opretning af et kontrollørkorps, nogle der træner på skæve tidspunkter. Opgaven er klar, men det blev påpeget, at indsatsen skal være en idrætsforeningen kan være bekendt.
 • Forslagskasse sættes op ved motionscentret, til ris og ros. Forespørgsel til hallen om at kode nøgler om til bagdøren til centret.
 • Promotion video, Martin undersøger dette.
 • Ventilation i motionscentret er fortsat ikke optimal.  Ann vil igen se ind i dette.
 • Yoga, ændring af tiden, men instruktør er låst af anden aftale.
 • Tv abonnement/morgen tv i Motionscentret. Der synes at være en økonomisk mulighed via CopyDan.
 • Nye instruktører. Næste møde.
 • Line Dance i april. For koldt i yogarummet.
 • Kaffemaskine til madklubben. Andreas undersøger sagen.
 • Afslutnings møde med instruktører den 25. april. Nyhedsbrev/invitation. Orientering om nye bestyrelsesmedlemmer.
 • Ekstra Life, Ann tager et basisprogram med til næste møde.
 • Åbent hus, hallen stiller lokaler til rådighed, uden beregning og skal være i starten af august.
 • Næste møde. 12. april kl. 18.00 i X-Huset.

Mødet afsluttede

kl.21.30.