Årsberetning for Broby Idrætsforening for året 2015

Årsberetning for Broby Idrætsforening for året 2015

 

Broby IF blev oprettet i 2009, og det er således 6. sæson for foreningen.

Der er aktiviteter i Vester Hæsinge og i Brobyværkhallen med 500 betalende medlemmer.

Broby IF er med i et GymDanmark projekt VI BEVÆGER om at få unge – Tweens til at blive i idrætsforeningerne.

Der blev afholdt en familiedag søndag den 4. oktober, hvor GymDanmark viste, hvilke forslag til aktiviteter, der er. Der kom dog kun 2 familier.

BodyBike flyttede ved sæsonstart ind i Bobyværkhallen i nyindrettet lokale.

Der er igen i år solgt julelodsedler.

Der har været en fælles julefrokost for instruktører og bestyrelsen.

Asger Pilegård har været med i Brobyværkhallens bestyrelse for Broby If i en årrække men er trådt ud og Per Svanegård tiltrådt.

Vi har søgt Ken Fonden om redskaber til Motionscentret, men har fået afslag.

Den 30. maj deltog idrætsforeningen i Nr. Broby Foreningsdag, et godt arrangement.

15.5. blev Ann ansat som centerleder for Brobyværkhallen og Broby Fritidscenter. Broby IF har et meget godt samarbejde med Ann, og Ann deltager gerne i møderne i idrætsforeningen.

Programmet Rundt i 5672

Det er igen sendt ud i hele 5672, og det er et godt tiltag, som kommer igen i år

 

Hjemmesiden og Facebook

Broby IF har fået ny hjemmeside og er begyndt at reklamere på facebook.

 

Xhuset

Idrætsforeningen har et godt samarbejde med X-huset og glæder sig til, at projektet ”landsbyens dagligstue” er gennemført.

 

Broby Idrætsforening er medlem af: Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SG&I Midtfyn. 1. hovedkreds) samt Brobyværkhallen.

 

Motionscentret

Motionscentret flyttede i august ind i et 140 m2 stort lokale. Tre nye instruktører har meldt sig som sammen med den bevilgede udvidelse af redskaber til centret vil betyde en ikke ubetydelig opgradering af aktiviteten.

 

Årsberetning BodyBike

Sæsonen startede meget rodet uden et BodyBike lokale og med 2 instruktører, der stoppede lige op til sæsonstart. Men det gik, og der er kommet en ny instruktør til udefra og 2 har meldt sig under BodyBike-fanen og er lige blevet udklækket som instruktører. Samtidig har vi med de nye og de erfarne kræfter fået startet et stort projekt op for at forny og forbedre forholdende for BodyBike, sådan at vi kan tiltrække nye medlemmer. Softwaren er blevet opgraderet og ny PC og 3 cykler er bevilget.  Der satses meget på, at BodyBike kan udvikle sige mere, end det allerede er. Dette arbejde vil fortsætte også i det nye år.

 

Ryghold

 

Rygholdet er kommet tilbage til Brobyværkhallen med flere medlemmer.

 

CrossGym

Det var et nyt tiltag, og de første gange var der mange, men derefter er man flere gange blevet nødt til at aflyse på grund af for få fremmødte.

 

Hockey

Det kører meget på, at frivillige møder op. Det er meget forskelligt hvor mange, der møder op.

 

Årsberetning Badminton

Året fik en god start, og der var mange af de samme, der igen meldte sig til en ny sæson, men der kom også mere gang i Badminton i den nyrenoverede Brobyværkhal.  Fra efteråret 2015 er FMK Halbooking systemet taget i brug som den  metode, hvormed man kan betale for sit medlemskab. Der har været visse indkøringsvanskeligheder. Alt i alt et godt men lidt rodet år, men sådan er det vel med så mange nye tiltag.

 

Løb

En aktivitet, der løber over hele året, uanset vejrliget.

Mandagsløbene tiltrækker mellem 8 -14 personer, og intervaltræningen om onsdagen 6 – 10.

Paa instruktørlisten fremgår 16 navne.

Skovløbet 7. november tiltrak 120 deltagere, trods uhensigtsmæssigt vejr. Til dette løb blev der indkøbt effekter, der også kan bruges i kommende år.

Lenny ser optimistisk på sæson 2016.

 

Yoga

Det er 2. år med yoga. Der er 13 personer tilmeldt til Yoga med Marie, og der er stor glæde over undervisningen.

 

LineDance

LineDance blev startet op i efteråret, og der er stor interesse for aktiviteten.

 

Madklubben i Brobyværk

Det er en gruppe på 10 personer, der i sjælden grad besidder korpsånden og passionen til måned efter måned at tilberede et særdeles velsmagende måltid.

Til stor glæde for børnefamilier, unge og ældre, alle er meget velkomne. For tilflytterne herunder også asylansøgere er det en god mulighed til at komme i kontakt med Brobyværks borgere.

Tilslutningen taler sit tydelige sprog af succes, ofte 75 til 100 personer i månederne september til maj, hvor alle nyder, måske især enlige seniorer, som i selskab får et veltillavet måltid, og der sluttes af med en kop kaffe med kage.

Der indledes altid med en sang, ofte passende til årstiden og ofte er det er musikalsk indslag eller oplæsning.

Og er der behov for kulinarisk tiltag til eksempel borgermøde eller aktiviteter i Brobyværkhallen træder Madklubben beredvilligt til.

En fantastisk engageret gruppe er Madklubben under Broby Idrætsforening.

 

Administrationssiden

Som hvert år siden idrætsforeningen blev stiftet i 2009, er der investeret i løsøre; men derudover er der i 2015 investeret i uddannelse af instruktører. Inge, Hanne og Andreas til Motionscentret og Marie og Katja til BodyBike, og Marie fra yoga har taget et kursus i Dance IT. Dette sammen med en ikke ubetydelig investering af redskaber i 2016 til Motionscentret og BodyBike lokalet er udtryk for bestyrelsens tiltro til at, nu da BROværket nærmer sig sin færdiggørelse, der vil være økonomi til fortsat beståen og udvikling.

2015 er det andet år, hvor efterår/vinter/foraar aktiviteterne strækker sig over to regnskabsår. I efteråret blev det naturligt at udnytte de muligheder FMK Halbooking giver til opkrævning af kontingenter og ikke mindst kontrol heraf samt adgangskontrol til aktiviteterne.  Dog dette medførte, at ikke alle kontingenter blev opkrævet i 2015, men en del først i 2016.

Sidst på året blev det afklaret med Brobyværkhallen, hvad den årlige leje skulle være for  Motionscentret og BodyBike lokalet. Denne leje drejer fra ibrugtagning i efteråret 2015 og skal revurderes sidst på året 2016. Bestyrelsen er indstillet på, at opkrævne kontingenter skal kunne dække de løbende driftsomkostninger samt et vist beløb til nyinvestering i hver af de to aktiviteter, selvom budgetterne for 2017 ikke helt lever op til dette. Timelejen for Sportsfladen og Kulturfladen er fastsat, der udestår nu lejen for Bevægelsessalen.

 

Tak

Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde og en tak til vore samarbejdspartnere. Der er grobund og lyst til at prøve ny udfordringer.

Tak til alle instruktører og trænere for det store arbejde I gør – uden jer var der ingen forening.

Tak til Ann for godt samarbejde