Referat af bestyrelsesmøde den 1. februar 2016 afholdt i X-Huset

Referat af bestyrelsesmøde den 1. februar 2016 afholdt i X-Huset.
Fremmødt er Hanne, Karsten, Claus og Normann. Ann, Centerleder stødte til senere, og Per havde meldt afbud.
Mødet startede kl. 17.30 med dagsorden udsendt af formanden den 29. januar.
1. Møde med repræsentanter fra X-Hus Ledelsen. Laurits og Bjarne informerede om den påtænkte struktur af X-Huset, en opdeling med henblik på en større synlighed, X-Huset (lokalerne) og et lokalråd. Idrætsforeningen vil fortsat gøre brug af lokaler og ikke mindst fokusere på nye aktiviteter, der kan ”tænkes at” at blive henlagt Det nye X-Hus.

2. Referatet af bestyrelsesmøde 4. januar blev godkendt og underskrevet.

3. Budget: Motionscentret primært baseret på Per’s input af 30. januar, BodyBike udarbejdedes på basis af sparsomt input, øvrige aktiviteter på input fra formanden. Festudvalget skal nytænkes. Regnskabet for 2015, der viste et positivt resultat på kr.43.000, blev gennemgået i hovedposter. Regnskabet var givet til revision 20. januar. Bidrag til formandens årsberetning af de enkelte aktiviteter skal afleveres inden 20. februar.

4. Evaluering af visionsmøde 24. januar: super godt møde, som bør afholdes med passende mellemrum. Et emne, der optog en del tid, var rabatordninger, der officielt/uofficelt praktiseres. FMK-Halbooking er ikke gearet til disse rabatordninger, og der var enighed om, at kontingent struktur skal være enkelt og gennemsigtig . Emnet skal afklares på mødet den 15. februar.

5. Motionscentret: Armbåndene kan kun bruges til adgang til motionscentret 1 gang pr. dato og i en periode på 2 timer.

6. Generalforsamling torsdag den 3. marts 2016 klokken 1930 i X-Huset, Birkevej 15, Vester Hæsinge. Indkaldelse til generalforsamlingen sendes ud senest 11. februar. Foruden formanden er Karsten og Claus er på valg.

7. Fejring af Frivillige den 26. februar er af kommunen henlagt til Brobyværkhallen og frist for tilmelding er den 11. februar. Aktiviteterne Løb, BodyBike, LineDance og Motionscentret vil være repræsenteret. Broby IF vil stå for salg af øl og vand.

8. Bladet ”Rundt i 5672”. Hvis ikke bladet bliver til noget, hvad så? Små visitkort, QR koder til hjemmesiden.

9. Nyhedsbrev til Instruktørerne vil Karsten stå for. Bestyrelsens næste møde med instruktørerne er fastlagt til den 25. april mellem klokken 1800 og 2100 i Brobyværkhallen.

10. instruktørerne i BodyBike har ønsket et møde, som snarest bør finde sted. Karsten vil arrangere.

11. Eventuelt: Hanne var til GymDanmarks arrangement i Ollerup og skulle sørge for 3 nye tiltag/mål. Nyhedsrev, nye instruktører og samarbejde med skolen/lærer med aktiviteter for at fastholde de unge.

12. Næste møde blev aftalt til den 15. februar klokken 17.30 i Brobyværkhallen. Punkter: Kontingentstruktur, generalforsamling og regnskab.

Møde sluttede 21.10