Referat af Bestyrelsesmøde den 16. november 2015

Referat af Bestyrelsesmøde den 16. november 2015

Fremmødt er Hanne, Per, Karsten, Claus og Normann

Ligeledes deltog delvist: Lenny –  Løb, Ole Worregaard –  Webkonsulent og Ann –  Centerleder.

Mødet startede kl. 17.30 med dagsorden udsendt af formanden den 15.

Referat af mødet den 12. oktober blev underskrevet under mødet.

 1. Lenny aflagde rapport af Skovløbet afholdt den 7. og gennemgik indtægter og ud gifter omkring af løbet. Der var 120 deltagere.

Lenny er i kontakt med DGI om et Basis 2 kursus den 29. oktober 2016.

Lenny tager sig af jakker og T-shirts til nye løbere.

Løbeklubben skal betale kr. 150 pr. Kalenderår, og betaling skal ske via halbookingsystemet fra 1. januar.

 1. Ole Worregaard gennemgik hjemmesiden og laver nogle ændringer og udarbejder forslag til en opgradering.
 2. Linedance, det er en kæmpe succes og fortsætter i 2016.
 3. Betaling for badminton, der skal betales via halbooking også i Vester Hæsinge. Karsten kontakter spillerne i Vester Hæsinge via mail og forklarer fremgangsmåden for betaling, og at alle skal oprette sig som bruger.

5.BodyBike. Der er købt skab(e), der er ved at blive samlet og sat op.

Der blev bevilliget en ny Pc til pulssystemet. Karsten sørger for denne og bortskaffer den gamle.

Ventilation er utilfredsstillende, og der skal arbejdes på at finde en løsning af problemet eventuelt med en større motor.

 1. Ventilationen i Motionscentret virker ikke optimalt, og der skal foretages justering af tidspunkt/effekt af udsugningen.
 2. Rater med hallen, der er fastsat en pris for Sportsfladen og Kulturfladen. Bevægelsessal, Motionscentret og BodyBikerummet er der ikke fastsat leje for endnu. Hallen fortsætter med en tilpasning af priserne, så omkostningen bliver økonomisk forsvarlig for idrætsforeningen.

8.Forsikringsaftale undersøges fortsat.

 1. Julelodsedler, der starter salg.
 2. Fejring af frivillige er af FMK henlagt til Brobyværkhallen, og der er lagt op til kulturelle indslag og finder sted mellem 17.00 og 21.00 den 26. februar 2016. Det er aftalt med madklubben, at den står for forplejningen.
 3. Rabat på aktiviteter blev drøftet. På et senere møde skal eventuelle rabatter og påtænkt firmaaftaler besluttes. Skole KEN m flere.
 4. Motioncentret, er stor set færdig inden 1. december. Ribben, reolvæg, skohylder og knagerækker m.m. er sat op, men spejlvæg udestår.
 5. Julefrokost, for instruktører og bestyrelse aftaltes til tirsdag den 8. december i Brobyværkhallen måske i mødelokale 2. sal. Hanne inviterer.
 6. Næste møde mandag den 4. januar i hallen.

Mødet sluttede klokken  21.22