Referat af Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2015

Referat af Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2015

Sted:  Brobyværkhallen

Fremmødt er Hanne, Per, Karsten, Claus og Normann. Centerleder Ann deltog ligeledes.

Mødet startede 16.30 med dagsorden fremsendt af formanden den 12. Inden mødet opdaterede Claus siderne på hjemmesiden, siden med bestyrelsen udestår.

1: Godkendelse af referat. Referatet af mødet den 17. august 2015 blev godkendt og underskrevet.

2: Forsikring:  Der bliver indgået forsikringsaftale om inventar gennem hallen med Erhvervsforsikring Danmark. Baseret på det bogførte siden foreningen blev oprettet i 2009 er der indkøbt for kr. 350.000.  Dertil kommer diverse rekvisitter tilgået uden omkostninger.

3: Idrætsforeningen er villig til følge hallernes eventuelle skift af pengeinstitut.

4: Betaling via fmk.halbooking.dk.  Karsten udfærdiger en udførlig vejledning til at kunne betale via systemet. Ann henstillede til, at så mange som mulig brugte systemet og tilbød sin assistance.  Normann påpegede nødvendigheden af, at det var på plads snarest. Der vil stadig kunne betales uden om systemet.

5: CrossGym: Der bliver lavet en fane på hjemmesiden i stedet for effektholdet.

6: Linedance: Der bliver lavet betaling via halbooking.

7: Der bliver arbejdet på at åbne op for at kunne “leje hallen” på timebasis.

8: Lodsedler, der bliver bestilt 400 stk.

9: Reklame, der skal i 3. halvleg inden 17. oktober med billede og tekst. Hanne og Ann aftaler med Ole Worregård.

10: Billeder af Instruktører i Motionscenteret og Bodybike.

11: Udluftning i Bodybike lokalet, Claus undersøger mulighed for at få det nuværende anlæg gennemgået,  Ann drøfter med Hans M.

Skabe i Bodybike lokalet, Christian O. B. Nielsen får opgaven med at finde det, der skal bruges.

12: Skabe, hylder og knagerækker i Motionscenteret, der skal købes en rumdeler og en skohylde/reol. Ann aftaler med Inge Larson om hjælp til dette. Formanden opfordrede til, at lokalet bliver gjort helt færdigt med inventar m.v snarest.

Nye maskiner, muligheder for finansiering af en revideret ønskeliste undersøges.

13: Fejring af frivillige den 26. februar 2016, der skal bruges hjælpere til arrangementet. Ann indkalder til samarbejde og gode ideer.

14: Afregning med hallen i 2015, Normann påpegede det ønskelige i en  afregning inden året rinder ud. Ann gav udtryk for, at hallen inden længe ville have taksterne klar, og at fakturering ville kunne finde sted i november baseret på halbookingsystemet samt den separate aftale vedrørende Motionscenteret og Bodybike lokalet.

Når hallen har fremsendt anmodning om forudbetaling af lokaleleje 2016 for Motionscenteret og Bodybike lokalet vil idrætsforeningen overføre beløbet til hallen.

15: Regnskab, Normann gennemgik det fremsendte regnskab for januar september 2015.

16:Budgettet. Normann gennemgik forslaget til budget 2016 og 2017 som fremsendt den 10. oktober.  De enkelte blev pålagt at have input klar til novembermødet.

17: Familiedagen 4. oktober forløb godt, der var bare ikke så stor opbakning, som håbet.

18: Næste møde aftalt til den 16. november klokken 1730 i X-huset.

Mødet sluttede 2042.