Referat af bestyrelsesmøde den 16. februar 2015

Fremmødt er: Hanne, Per, Karsten, Normann. Afbud fra  Claus.     Lenny kom forbi

Mødet startede kl. 17 med dagsorden som udsendt af formanden den 14.2. slut kl 20.30

 • Referat af mødet den 21.1. Godkendt og underskrevet.
 • Generalforsamlingen skal fremover i lige år være i Vester Hæsinge
 • Budget blev godkendt og vil blive fremlagt  i den form
 • Torben Larsson skal spørges om han vil være dirigent
 • Afdelings beretning
 • Løb – Lenny
 • Spinning og badminton – Karsten
 • Motionscenter og Hockey – Per
 • Fester – hjemmesiden – Claus
 • Madklub og gymnastik – Hanne
 • Per er på valg og ønsker genvalg. Normann skal vælges for 1 år ( så er der 2 på valg hvert år )
 • Lenny ønsker ikke genvalg

Motionscenter

Der er købt gulv. Vi mangler at købe spejle og tv og en hylde til musikanlæg. Centret skal flytte om ca. 3 uger. Vi skal finde fonde der kan give tilskud til maskiner

Der skal flyttes ting fra hallen på fredag d. 20.2

Der blev kigget på hjemmesiden og rettelser

Næste møde er generalforsamling d. 3.3