Referat af Bestyrelsesmøde den 21. januar 2015

Referat af Bestyrelsesmøde  den 21. januar 2015

Fremmødt er: Hanne, Karsten, Normann, Per og Claus.                 Afbud fra Lenny.

Mødet startede kl. 16.30 med dagsorden som udsendt af formanden 18. januar.

 • Referat af mødet den 10. december: Godkendt og underskrevet.
 • Indoor Cycling: Drøftelse af ombygning af nyt lokale og intern drøftelse om fremtiden for spinning inden mødet med ”gruppen” Hans Møller kontakter Broby Byg og Bo om ændringerne angående gulvet.
 • Motionscenter: ”De nye maskiner” og renovering af de eksisterende blev drøftet. Per informerede om flytning til nye lokaler lørdag den 24. januar.
 • Musik/lyd: Claus Maach kommer med et nyt tilrettet tilbud for spinning lokalet.
 • Generalforsamling: Tirsdag d. 3-3-2015 efter madklubben, Hanne kontakter Ellen og en dirigent.
 • Næste møde: Mandag d. 16-2-2015 kl. 17.00 i X-Huset, Hanne booker.
 • Budget: Udkast til budget med tal fra foregående år blev drøftet. Budget for 2015 blev opstillet som et ideelt år/sæson. Gennemgang af udgift til lokaler, forventet forbrug og aktiviteter.
 • Regnskab: Regnskabet er lavet og var klar til den 20. januar og bliver videregivet til revisor. Regnskabet bliver fremlagt på generalforsamlingen.
 • Diverse: Byfest & Foreningernes Dag i Nr. Broby, vi vil gerne deltage og gøre reklame for idrætsforeningen. Manglende betaling fra nogle deltagere og andre, nogle er kommet ind, andre rykkes der for.
 • Halbooking: Faktureringsadressen er ændret til Brobyværk Hallen.
 • Klatring: Hanne har aftale med en kommende instruktør, og de finder et passende kursus.
 • Fejring af frivillige: Frist for indstilling til priser og af idrætspræstationer d. 29. januar 2015 Frist for tilmelding til prisfesten d. 20. februar 2015. Festen af holdes d.27 februar i Carl Nielsen hallen i Nr.Lyndelse
 • Skovløb: Der er givet tilladelser fra lodsejerne til næste løb. Nærmere info kommer.
 • Gul Strøm: De kan ringe til Hanne.
 • Medlemsregistrering: Per udarbejder fornødent.

Tak for i aften.

Mødet sluttede kl. 21.15