Referat af Bestyrelsesmøde den 10-12-2014

Referat af Bestyrelsesmøde  den 10-12-2014

Fremmødt: Hanne, Per, Lenny, Claus, Karsten og Normann.

Mødet startede kl. 17.30 efter dagsorden udsendt af formanden den 8. december.

  • Referatet af mødet den 19. november blev godkendt og underskrevet.
  • Opsamling for 5672: Broby Fritidscenter har ikke afregnet og ikke reageret på rykkere. Hanne kontakter Finn Knudsen.
  • Budget: Kort gennemgang af cashflow og budgettet. Alt i alt ser budgettet akceptabelt ud. Der skal afregnes med Yoga og Effekt. Begge holdledere  får et acontobeløb nu og resten ved sæsonafslutning.
  • Løb: Broby Skovløb, har givet et pænt overskud, men er ikke endeligt gjort op. Der bliver allerede arbejdet på at forbedre og udvikle næste års løb. Bestyrelsen har bevilliget 3000 kr. til køb af jakker. Lenny viste materiale om jakkerne.  Køb af bluser og tryk på disse er egenbetaling.
  • Madklub: Hanne sørger for bluser . Der var godt 100 personer tilmeldt til juleafslutningsmiddagen.
  • Hallen: Det nye motionscenter skal være 100% færdigt, inden at vi tager det i brug. Klatrevæg, der har været en henvendelse fra en, der har vist interesse  som instruktør af klatring. Hanne følger op og aftaler om kursus i klatring.
  • DGI: Konceptet er det samme som Per og Hanne var på. Instruktørerne er blevet inviteret. Det er valgfrit, om man vil deltage begge dage.
  • Lodsedler: Der bliver solgt rundt omkring til diverse arrangementer.
  • Reklameskilte: Den nuværende aftalte periode for 3 år udløber nu. Broby if har truffet beslutning om ikke at fortsætte i denne aktivitet.
  • Næste møde: Hanne kommer med en dato.

Møde afsluttede kl. 19.00