Årsberetning 2013/14

Årsrapport for sæson 2013

 

Generalforsamling 4.3.14

BROBY IDRÆTSFORENING

Foreningen blev stiftet d. 27. maj 2009 og det er således 5. sæson, der er afsluttet. Foreningen opstod ved en sammenslutning af de tre foreninger, Vester Hæsinge idrætsforening, Brobyværk Idrætsforening og Brobyværk Støtteforening

 

Årsrapport er for perioden 1.4.13 til den 31.12.13. Det blev vedtaget

på generalforsamlingen i 2013, at beretninger  og regnskab skal følge kalenderåret.

 

Bestyrelsen består af formand Hanne Duus, næstformand / økonomi Per Svanegaard, Lenny Pedersen, sekretær/hjemmesiden Claus Smidt, Normann  Andersen (suppleant) som kom ind i bestyrelsen 2012 efter Klaus Nielsen valgte at træde ud af bestyrelsen.

 

I løbet af denne sæson har ca 500 medlemmer  deltaget i enkelte  af  de aktiviteter, der har kørt i 2013. Der har ikke været gang i så meget på grund af, at Broby IF fik oplyst fra Brobyværk Hallen, at fra 1. august 2013 ville der starte en ombygning af  hallen. Dette projekt er blevet forsinket.

Igen i 2013 har vi solgt  julelodsedler, som blev godt modtaget

Der har igen været folk på kursus i hjertestarter. Hjertestarteren er nu Broby IF’ s ejendom og skal sættes op uden for hallen, når ombygningen er færdig.

Vi har delt aktiviteterne op imellem bestyrelsesmedlemmerene, så der er to kontaktpersoner til hver aktivitet. Der skal oprettes UDVALG til hver aktivitet.

 Hallen

Der har ikke været aktiviteter på grund af  ombygning. Ombygningen går i gang her i foråret og hallen er lovet færdig til efterårssæson start.

 

5672

Igen i august 2013 er der blevet uddelt Rundt i 5672  til alle husstande i Broby. Det er de 3 haller, der er gået sammen om at finansiere dette program.  Tak for det. Det er et program, som alle er meget glade for, og vi får positive tilbagemeldinger for det.

 

Badminton

I gymnastiksalen i Vester Hæsinge er 23 badmintonspillere i fuld gang. Sporadisk er der blevet spillet i den lukkede hal i Brobyværk.

 

Hockey

Der har været forsøgt at starte hockey op i Vester Hæsinge, men der  mødte ikke folk op. Det blev lukket efter 2 gange, og vi vil prøve at starte op igen til næste sæson, nu vi har udstyret.

 

Wushu

Der blev startet Wushu op efter det var prøvet på ” Sund Søndag ” i Vester Hæsinge, men det var kun 5 gange, der var deltagere nok til det.

Gymnastik

 

Zumba – har der været på Vester Hæsinge skole, men det er stoppet nu. Der var ikke tilslutning nok og det er nye former for motion der er in nu

 

Volleyballsæsonen 2013.

 

Sidste indendørssæson var der 16 tilmeldte spillere til volleyball. De fleste var gengangere, men vi fik også et par nye spillere med som hurtigt fandt sig til rette. Der var rigtig godt fremmøde til træning, og vi var altid mindst 12, så der kunne spilles kamp til slut på hver træning. Vi trænede hver mandag fra kl. 19.00 – 20.30.

Der var 7 af de “gamle” spillere, som deltog i nogle mixvolley turneringer, som DGI afholdt. Det var hårdt, men også lærerigt at prøve kræfter med andre hold/spillere, end dem man træner med til hverdag.

Indendørssæsonen strakte sig fra september til marts. I december holdt vi en meget hyggelig julefrokost, og vi havde volleyafslutning med alternativ opvarmning og spil og spisning bagefter i slutningen af marts.

Beachvolley påbegyndte vi i maj. Vi har en rigtig fin aftale med Brobyværk Tennisklub om at måtte låne deres beachbane. I sommer var vi 9 tilmeldte, og vi var igen i denne sæson utrolig heldige med vejret onsdag aften! Ikke èn træningsaften blev aflyst på grund af dårligt vejr!

Vi holdt sommerpause i juli måned og trænede igen i august og september.

På grund af ombygningen af Brobyværk-Hallen forsøgte Broby IF at skaffe os haltid et andet sted. Det lykkedes desværre ikke, så vi måtte meddele, at indendørs volley ikke blev til noget denne vinter. Set i bakspejlet skulle vi have taget chancen og fastholdt træning i Brobyværk-Hallen så længe, det nu kunne lade sig gøre. Når ombygningen af hallen står færdig, vil der stadig være mulighed for volleyball dog kun på to baner.

Beachvolley starter onsdag d. 7. maj, og så håber jeg, at både gamle og nye spillere dukker op igen.

Til næste indendørssæson i 2014 skal Broby IF finde en ny træner til mixvolley for voksne, da jeg stopper, når beachsæsonen slutter i september.

 

Lone Darlem, volleytræner i Broby IF

 

Rygholdet

Er flyttet til salen i X-Huset.  Enkelte er faldet fra, men nye er kommet til. Holdet tæller nu 19.

 

Løb

Der har været et samarbejde med DGI og Allested om at starte en løbeklub op her i efteråret. ”Løb i 28 uger med DGI ” og de har løbet 7 uger i hver by Allested, Brobyværk, Vester Hæsinge og Nr. Broby, der har været stor interesse for dette projekt. Vi siger tak til alle trænere/ hjælpetrænere for det store arbejde, det har været. Det er DGI, der har uddannede trænere/hjælpetrænere til dette projekt

 

Løbeklubben har også løbet hver mandag , så det er både mandag og onsdag

 

Vi er nu ca. 12 personer i løbeklubben, og håber vi får løberne med fra DGI løbene til klubben

 

 

Spinning –

Spinning har 10 års jubilæum.

Vi har en stabil medlemsskare.

Vi føler dog, der har været et stigende medlemstilgang i sæson 2013/2014  ( det må Per S. kunne oplyse om i medlemslisten)

Vi har p.t. følgende timer:

Mandag aften har Finn 2 hold

Tirsdag morgen har Lene 1 hold

Tirsdag aften har Klaus 1 hold

Onsdag aften har Steffen 2 hold.

Torsdag aften har Bjarne 1 hold.

I alt er der 7 spinning timer pr. uge.

Pulstest.

Vi har gennemført en pulstest, hvor medlemmer finder deres max. Puls.

Nytårsgalla.

Vi lavede lidt nytårsgalla.  Et gratis medlemstilbud.

Kom og kør med i 100 minutter og med efterfølgende nytårsskål Champagne og kransekage.

Det blev meget vel modtaget og var en hyggelig mandag aften.

 

Vi har ikke været ude for uheld med cyklerne, men har besluttet af sikkerhedsmæssige grunde, at udskifte alle pedaler , som faktisk har siddet på i nu 10 år.

Vi har haft en pedal, som knækkede Det gjorde os lidt bange, og derfor besluttede vi straks at få skiftet alle pedaler.

Vi laver selveftersyn på cyklerne, men udskiftning af pedal har været lidt kostbart ( sikkerhed frem for risiko)

Vi er en god instruktør gruppe, som er selvkørende, og alle uddannede, hvilket vi mener er vigtigt at fremhæve. Gruppen er meget engageret

Vi ser frem til en snarlig flytning i sæson 2014/2015, hvor Brobyværk Hallen  jo gerne skulle være blevet ombygget.

Vi tror meget på,at nye faste lokaler vil tiltrække endnu flere interesserede medlemmer.

 

Det var lidt , hvordan sæson indtil nu er forløbet.

 

 

..

Motionscenter

Der er stadig fremgang på medlemssiden. Vi er 4 instruktører nu, men når vi skal have nyt motionscenter, så skal vi bruge flere instruktører. Vi mangler instruktør til at tage formiddagsprøvetimer og pensionister. Vi vil gerne uddanne instruktører. Maskiner og udstyr bliver slidt af det massive brug, derfor skal der søges fonde for at få penge til nye maskiner i det nye motionscenter.

Det fungere rigtig godt med nøglebrik systemet.

BIF´en – madklub

Ellen Bechsgård og hendes madhold har igen i år haft spisning en gang hver måned i perioden september – maj, selv om det har været store udfordringer i.f.m. ombygning af skolen. Madklubben har også lavet mad til forskellige andre arrangementer.

Madklubben fortsætter paa dets høje niveau.

 

 

Halbal

Efter et par år med færre og færre deltagere til festerne, besluttede udvalget at stoppe festerne. Det er ikke endeligt besluttet om det er en varig lukning. Udvalget har kæmpet for festerne, efter nogle nye tiltag og endda et nyt sted at holde festerne. Udvalget er selvfølgelig kede af beslutningen om at stoppe, men følte det som en nødvendighed.

Der har været afholdt 2 halballer og sodavandsdiskoteker for børn . Der er ikke den store tilslutning mere, da de unge mennesker ikke kan  komme med offentlig transport hjem fra halbal sent på aftenen.

JVB

Broby IF har været ud at hjælpe ved opstilling til koncerter og tjent penge. Tak til de folk

X-huset

Vi har et godt samarbejde med X- huset og vil gerne, at aktiviteter fortsætter der

Diverse[N1] 

Der er indhentet Børneattester på alle instruktør

Hjemmesiden

Broby IF har fået en ny hjemmeside ( design )

 

Paa Administrationssiden blev det paa den ordinære generalforsamling i 2013 vedtaget at ændre regnskabsåret fra 1. april – 31. marts til kalenderåret, tilligemed at regnskabet skal afleveres til revisor senest 20. januar i efterfølgende år.

Der indkøbt en ny pc’er, og et nyt regnskabssystem er taget i brug.  Dette dækker foreningens behov

 

Broby IF siger tak til Jytte for hendes hjælp ved bogføring af bilag

 

 

 

Hallen

Broby IF og Brobyværk Hallen har i samarbejde fået fornyet alle  reklame skiltene i hallen –

Tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde og alle andre, vi samarbejder med. Der er grobund for altid lyst til at prøve ny udfordringer. Tak til Jytte for godt samarbejde

 

Tak til alle instruktører og trænere for det store arbejde I gør – uden jer var der ingen forening.

Tak til Ole og Lene for godt samarbejde og alle som vi samarbejder med

En kæmpe stor tak til BIF ( mad klubben ) for det store arbejde de laver både til spisning og når Broby IF har arrangement – de er altid klar, når vi beder dem om en opgave.

 

Fremtiden

 

–          Få startet mange former for gymnastik og fitness op

Udvikle motionscenter og spinning

–          Vi skal arbejde på at finde en måde hvor vi kan bruge alle aktiviteter (klippekort måske)

–         Ældre skal kunne være i hallerne på tider, hvor der ikke er anden aktivitet (hjælpe for kaffe penge)

–         Information

–         Der skal oprettes udvalg inden for alle sportsaktiviteter

–         Vi skal se på om et hold skal bestå af 2-3 instruktører – gymnastik

–         Vi har en stor udfordring – vi skal tjene flere penge på forskellige opgaver

–         Hvis du har en ide til noget nyt så kom til idrætsforeningen eller koordinationsudvalgt fælles udvalg for de 3 -4 områder

–         Sund cafe

–         Rundt i 5672 skal ud til efteråret med hele gamle Brobys aktiviteter –

 

 

Mål/fokus – at der er udvalg for alle idrætsgrene

 

 


 [N1]