Referat af Bestyrelsesmøde den 25-02-2014

Referat af Bestyrelsesmøde den 25-02-2014 startet kl. 18.45

Fremmødt er Hanne, Lenny, Claus og Normann. Per havde meldt afbud.

Dagsorden som fremsendt af formanden den 20.

 • Godkendelse og underskrift af referat fra 22-1 2014 og 9-12 2013: Begge referater blev godkendt og underskrevet.
 • Vedtægter: Dokumentet til vedtægtsændringen er udformet til Generalforsamlingen.
 • Årsberetning: Vi skal sende vores indlæg til Hanne i god tid inden Generalforsamlingen, det vil sige snarest.
 • Folk til bestyrelser og udvalg: Formanden efterlyste input.
 • Da Klaus I Nielsen trådte ud af bestyrelsen i august 2012, indtrådte Normann, der var suppleant, i bestyrelsen. Derfor er det Normann Andersen og Claus Smith, der er på valg i år. Per Svanegaard og Lenny Pedersen er på valg næste år.
 • Møde med Alice: Mødet gik fint og konstruktivt med hendes hjælp og input.
 • Generalforsamling: Der er styr på tid og sted, ordstyrer arbejdes der på.
 • Data om Broby if i 3 HALVLEG skal ændres, Løb: Lenny Pedersen tilføjes og håndbold udgår.
 • Regnskab: Normann fremlagde det endelige regnskab for 2013, som blev underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 • Der var enighed om købet af løbebånd, som godkendt af formanden, med den tilføjelse, at man ikke kun skulle se på prisen alene.
 • Anvisning godkendelse af enkelte bilag: Bilagene blev påtegnet.
 • Orientering om januarregnskab 2014 og indtægter og udgifter for 2014 måned for måned (cashflow).
 • Breve til underskrift: vedrørende adresseændring afventer Per’s underskrift, bankbreve underskrevet af formanden, afventer Per’s underskrift.
 • Ændringer på hjemmesiden: Normann fremlagde nogle rettelser til hjemmesiden, de blev begge rettet.
 • Forretningsgang: Notater vedrørende: regnskabsår, madklub,indtægter og udgifter,  afregning honorar til instruktører, afregning og kontering FMK-halbooking udgiften blev påtegnet af formanden.
 • De to sidste punkter på dagsordenen bliver taget med til næste møde.
 • Eventuelt: ingen bemærkninger.
 • Næste møde: kort tid efter generalforsamlingen.

Tak for et godt møde.

Møde afsluttet kl.20.30