Referat af Bestyrelsesmøde den 9 Dec. 2013

Referat af Bestyrelsesmøde d.9.12.2013   i Broby Idrætsforening

Tilstede var Hane Duus, Normann Andersen, Per Svanegaard, Lenny Pedersen og Claus Smith

Dagsorden som udsendt af formanden den 5. december

 • På den nye hjemmeside skal ligge referater for de seneste 12 måneder og ældre bliver slettet efterhånden, som de ikke er aktuelle mere.
 • Vi prøver på at få alt omkring økonomien  afklaret inden 31.12.2013
 • Hjertestarteren overdrages til Broby if, Tryg Fonden giver et skab til at den bliver sat op udendørs. Vi vil prøve at dele udgifterne med Hallen.
 • I forbindelse med ombygning af Hallen vil vi holde hårdt på at byggeriet skal være færdigt senest midt i august, for ikke at tabe flere aktiviteter.
 • Halfester, det er blevet besluttet i udvalget at stoppe, der var ikke opbakning til festerne mere.
 • X-Huset, Hanne skriver til Jørgen Brinch om, at vi skal have afregnet inden 31.12.
 • Per Svanegaard, skal have afklaret omkring betaling for Zumba og Wushu.
 • Normann har lavet en aftale med Madklubben ”Bif´n” omkring økonomien og afregning til Broby if.
 • Ole Worgaard skal også betales for den flotte hjemmeside.
 • Rygholdet, Pia får udleveret girokort i januar.
 • Alice fra FMK fortalte om, hvordan vi kan komme i gang med at få de ”unge” med i Broby if og få startet nogle nye idrætsgrene. Vi skal have startet nye udvalg op om de forskellige aktiviteter.
 • Broby if vil gerne hjælpe med at starte nye sportsgrene op (økonomisk og med  råd)
 • Motions Centeret, vi skal starte op med nogle nye tiltag og forskellige motionsforme med Motions Centeret som omdrejningspunkt.
 • Nye trænere og instruktører, vi skal have folk i uddannelse i foråret, så vi er klar til den nye sæson 2014/15.
 • Der er allerede 2 nye tiltag når Hallen står klar, Yoga og motions gymnastik.
 • Hanne finder en dato for næste møde.

Tak for et godt møde.