Årsberetning 2012/13

Generalforsamling 2013

BROBY IDRÆTSFORENING

 

Årsrapport for sæson 2012/13

 

Foreningen blev stiftet d. 27. maj 2009 og det er således 3. sæson, der er afsluttet. Foreningen opstod ved en sammenslutning af de tre foreninger, VB 90, Brobyværk Idrætsforening og Brobyværk Støtteforening

 

I løbet af denne sæson har 500 medlemmer deltaget i en lang række af aktiviteter, der vil blive kommenteret nedenfor.

Vi har i denne sæson forsøgt at sælge julelodsedler, som gik rigtig godt

Der har igen i år været folk på kursus i hjertestarter.

Vi har haft en fælles dag for alle instruktører, ledere og hjælpere, hvor de kom med mange gode ideer til nye aktiviteter.

 

Vi har delt aktiviteterne op imellem os, så der er to kontaktpersoner til hver aktivitet. Der skal oprettes UDVALG til hver afd.

 Hallen

Efter sommerferie begynder ombygning af hallen, vi tror at den vil være færdig i februar/marts. Efterårs sæson for aktivitet i Broby IF vil vi prøve at flytte til NR. Broby eller Vester Hæsinge

 

Broby Idrætsforening

 

Boksning

I forsommeren 2012 fik idrætsforeningen en henvendelse fra Helle og Per, der ville i gang med en bokseklub i Vester Hæsinge.

 

Broby if gik fra starten beredvilligt ind i oplægget, og under vingerne af idrætsforeningen opstod Broby Bokseklub med ildsjælene Helle og Per i ledelsen. Idrætsforeningen stillede ønskede remedier til raadighed, herunder nyindkomst emner og udstyr fra kickboksning oprettet et aar tidligere.

 

Ligeledes blev der indgaaet aftale om brug af gymnastiksalen i Vester Hæsinge mandage, tirsdage og torsdage, hvilket blandt andet indebar, at senior badmintonholdet, der i over tyve aar havde spillet om mandagen, maatte rykke deres spilletid for at akkommodere bokseafdelingens ønsker.

 

Boksetræningen blev hurtigt udvidet til om fredagen at omfatte træning og teknik for kampboksere.

 

Broby Bokseklub udviklede sig sundt, og ved aarsskiftet var Helle og Per bistaaet af en bestyrelse i stand til at etablere en bokseklub i eget regi, og Broby if støttede den udvikling fuldt ud.

 

Badminton

 

Igen i sæsonen 2012 2013 blev der spillet badminton i gymnastiksalen i Vester Hæsinge.

 

33 spillere lagde beslag paa 15.5 timer ugentlig banetid.

Gymnastik

Zumba – har der været på Vester Hæsinge skole og det har kørt godt

Ryghold – har stadig stor søgning og vi håber at finde et sted til dem når hallen skal bygges om

børnegymnastik – blev startet op i Vester Hæsinge først i efteråret af Helle Olsen og i foråret af

Volley – ved Lone Darlem i Brobyværk Hallen med stor søgning og meget sjov. De har været ude at spille kamp – for sjov

Håndbold

Team Broby – har været et samarbejde med Allested og Broby IF. Nu når hallen bliver bygget om kan der ikke være håndbold fra U 10 og opefter, derfor har Broby IF valgt at gå ud af samarbejdet men Team Broby forsætter. Vi håber der kan være lidt børnehåndbold i Brobyværk stadig væk og måske kan man prøve starte håndboldfitness op . Tak til Allested for et godt samarbejde med håndbold

Løb

Der er omkring 15 personer med i løbe afdelingen . Vi besøger/løber med Nr. Broby og Allested

Og håber på et samarbejde med DGI og Allested om at starte en løbeklub op

Spinning – Lene Heck forsøgte at starte et lukket slanke hold op, men der var ikke tilmeldinger nok i første omgang. Vi vil prøve igen til næste sæson. Spinning er stadig i Nr. Broby klubhus ind til hallen er færdig med ombygning, vi glæder os til at det kommer hjem igen og håber det giver en synergieffekt i forhold til motionscenter. Vi har 5 meget aktive instruktør der er meget engagement.

Motionscenter

Der er stadig fremgang på medlemssiden. Vi er 4 instruktører nu, men når vi skal have nyt motionscenter så skal vi bruge flere instruktører. Vi mangler instruktør til at tage formiddagsprævetimer og pensionister. Vi vil gerne uddanne en. Maskiner og udstyr bliver slidt af det massive brug, derfor skal der søges fonde for at få penge til nye maskiner i det nye motionscenter. Det fungere rigtig godt med nøglebrik system

BIF´en – madklub

Ellen Bechsgård og hendes madhold har igen i år haft spisning en gang om md. Selv om der har været store udfordringer i.f.m. ombygning af skolen. Madklubben har også lavet mad til andre forskellige arr. – Hegnsfest – Anders Blichfeldt

Halbal

Der har været afholdt 4 halballer og diskoteker for børn . Der er ikke den store tilslutning mere, da de unge mennesker ikke kommer med offentlig transport hjem fra halbal om natten.

Hegnsfest

Var i år i Vester Hæsinge – en god dag men med dårligt vejr og for lidt mennesker. Der var et overskud på …

Anders Blichfeldt

Den 30.9 fik vi besøg af Anders Blichfeldt ( BIG FAT SNAKE ) til et brunch arr. Der var ca 130 personer til en meget flot arr. Tak til Sussi for det kæmpe arbejde hun har lavet for at få dette arr. Op at stå

JVB

Broby IF har været ud at hjælp ved Discy on ice . Tak til de folk

Fodbold

Vi har forsøgt at starte inden dørs fodbold op

Åbent hus

Ved hal samarbejde blev det aftalt at der skulle være en fælles – i alle 3 haller – Åbent hus og det forsøgte vi i år, men det blev ikke en succes. det gør vi ikke mere

 

X-huset

Vi har et godt samarbejde med x huset og vil gerne at der er aktiviteter der også og samarbejder og så om arrangement feks Chris Mcdonald

Tur i Tiden

Div.

Børneatt. På alle

Hjemmesiden – 3. halvleg –skole intra – radio 5672

Hallen

Skilte i hallen – Halbookning

 

Tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde og alle andre vi samarbejder med. Der er grobund for altid lyst til at prøve ny udfordringer. Tak til Claus og Jytte for godt samarbejde

 

Tak til alle instruktører og trænere for det store arbejde I gør – uden jer var der ingen forening.

 

En kæmpe stor tak til BIF ( mad klubben ) for det store arbejde de laver både til spisning og når Broby IF har arrangement – de er altid klar når vi beder dem om en opgave.

 

Fremtiden

 

–          KOL hold

–         Unge politik – adfærdspolitik (vi arbejder stadig på den og vil måske bruge den i hele 5672)

–         Hal booking

–         I samarbejde i hallerne har vi et mål feks. ??????

–         At der bliver startet ny aktiviteter op – kulturelle arr. – der er åbent i en af hallerne i alle 365 dage

–         Vi skal arbejde på at finde en måde hvor vi kan bruge alle aktiviteter (klippekort måske)

–         Ældre skal kunne være i hallerne, på tider, hvor der ikke er aktivitet (hjælpe for kaffe penge)

–         Information – mail – SMC – info skærme – program der skal husstandsomdeles

–         Der skal oprettes udvalg inden for alle sportsaktiviteter

–         Vi skal se på om et hold skal bestå af 2-3 instruktører – gymnastik

–         Vi har en stor udfordring – vi skal tjene flere penge på forskellige opgaver

–         Hvis du har en ide til noget nyt så kom til idrætsforeningen eller koordinationsudvalgt fælles udvalg for de 3 -4 områder

–         Sund cafe

–         Blad 5672 skal ud til efteråret med hele gl. Brobys aktivitet – skal laves nu