Bestyrelsesmøde 17/4 2013

Referat af bestyrelses møde d. 17-4-2013

Tilstede er Normann, Lenny, Hanne, Per og Claus

  1. 1.Gennemgang af tegninger, til ombygning af hallen.
  2. 2.Økonomi, der er styr på regnskabet og er klar til generalforsamlingen. Vi skal tilbagebetale, penge til FMK, da vi har fået for meget i lokale tilskud. Da vi havde regnet med at kunne tage det nye, motionscenter i brug.
  3. 3.Generalforsamling, d.22-5-2013 kl. 19.00 i Brobyværk hallen. Ordstyrer,Hanne spørger Frode eller Laurits
  4. 4.Vi er åbne for nye tiltag for aktiviteter i den ”nye Hal” og frivillige til at træne og styre div. Aktiviteter.
  5. 5.Håndbold, efter denne sæson overgår aktiviteten TEAM BROBY til AU&I.
  6. 6.inventarliste, udsættes.
  7. 7.Generalforsamlinger, Brobyværk hallen 1maj kl.19. X-Huset d.2maj
  8. 8.Møde i multi huset om samarbejde med alle foreninger, d. 13maj
  9. 9.Per kontakter Åse og Erling, om kassen på skolen.
  10. 10.Møde med X-Huset, om afregning og leje næste år.