Bestyrelsesmøde 24/10 2012

Bestyrelses møde onsdag d. 24/10 2012

Tilstede er Normann, Hanne, Per og Claus

1. Referatet fra sidste møde godkendt.

2. Gennemgang af tegninger af ombygning af hallen (foreløbige tegninger) der er nogle ændrings forslag til at dække vores aktiviteterne påtegningerne.

3. Badminton, Normann har delt girokort ud og har styr på V.Hæsinge og Brobyværk

4. Anders Blichfeldt. Foredraget gik godt og forløb uden problemer og med ros til folkene bag.

5. Hegns festen giver et overskud på ca. 30.000 kr.

6. Løbeklubben, går det godt for de er igen ca. 20 løbere hver gang.

7. Motionscenteret, der kommer stadig flere til, mens vi vener på de nye lokaler.

8. Boksning, der kommer også nye medlemmer til hele tiden.

9. Kursus i førstehjælp/hjertestarter  Der er stadig ledige pladser. Vi deler flyers ud i lokalområdet !

10. Evt. ikke noget denne gang.

11. Næste møde. Torsdag d.6 December.  KL. 17. Hos Hanne Duus