Bestyrelsesmøde 18/6 2012

Referat af bestyrelsesmøde 2012-06-18

 • 1.Per, Lenny og Klaus var til første spadestik til den nye bygning til motionscenteret.
 • 2.Referatet fra generalforsamlingen er godkendt, med nogle få punkter til ændring.
 • 3.Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er også godkendt.
 • 4.Normann, overtager hvervet med at stå for badminton i Vester Hæsinge, han skal sørge for tider og kontingent. 500 kr. for en sæson pr person. Sæsonen starter 1.9 2012 til og med maj 2013.
 • 5.Zumba, der skal laves en ny aftale med Yeli. (afregningsform) Hanne tager en snak med hende.
 • 6.Kontingenter for næste sæson. Spinning, 1300kr. for hele sæsonen, mulighed for 10 turskort. Motionscenteret koster 150kr. om måneden og 1300kr. for et helt år. Ryg holdet koster 600kr. for en sæson. Volley koster 600kr. for en sæson. Løb koster 100kr. for et år.
 • 7.Boksning vi arbejder videre med aktiviteten. Bestyrelsen har godkendt og hilser den nye aktivitet velkommen, vi har valgt forslag nr. 2. Hanne hører kommunen om et evt. tilskud til. Hanne og Klaus fortsætter med planlægningen. Kontingent til Dansk bokse union? Kontingent Børn fra 9år til 11 år 450kr. børn fra 12år til 18år 600kr. Voksne 750kr. For et år.
 • 8.Gymnastik, der bliver et hold for børnehave børnene i V.Hæsinge og vi håber at der er en eller flere der vil på tage sig opgaven med at træne nogle hold i Brobyværk?
 • 9.Håndbold, vi vil gerne have tilsendt et referat fra håndbold udvalgets møder.
 • 10.Evt. der var ikke noget denne gang.
 • 11.Næste møde d.8 August kl. 17.00 i X-Huset