Bestyrelsesmøde 14/11 2011

Referat af bestyrelses møde d. 14/11 2011-11-14

Tilstede er, Hanne Duus, Per Svanegaard, Klaus I Nielsen, Normann Andersen og Claus Smith

1. Referatet fra sidst godkendt, uden bemærkninger.

2. Batminton, Per har fået en opdateret liste fra V.Hæsinge og Brobyværk.

3. Halbooking, der har været spurgt om man evt. kan betale ved tilmelding og betale for de første 3 uger, så man kan se om det er noget for en. Det gælder gymnastik og Per S. vil se om det kan lade sig gøre. Betaling af kontingenter kunne evt. betales i oktober når børnepengene kommer.

4. Kickboxing, vi mangler vores instruktør, da han er på Sjælland med sit arbejde de næste par uger måske hele november. Vi arbejder med at finde en afløser og at forlænge med tilsvarende timer sidst på sæsonnen.

5. Gymnastikken kører fint og zumbaen er der også god tilslutning til. Vi arbejder med at starte et børnehold da vi har fået mange unge mennesker med på holdet.

6. Halbal og hegnsfest, vi holder stadig halfester og vil gerne have folk til et oprydnings hold og folk til at være kontrollører. Vi arbejder på næste års (H)egnsfest og er åbne for nye tiltag plus gode ideer.

7. Hjemmesiden har været nede pga. Hackere 

8. Håndbold, der bliver arbejdet videre om en evt. sammenlægning med en anden klub og der blev fundet nye unge kræfter til håndboldudvalget, som kan hjælpe Thomas Nielsen. Der bliver også arbejdet med at tjene nogle penge til håndbolden, da det er en dyr post for foreningen, Per og Hanne snakker med Thomas om hvad der skal ske fremover.

9. Løb, Lenny arbejder med at lave en løbe tur i weekenden hen over vinteren for ikke at løbe i mørke. Det var et godt arrangement der blev holdt i hallen med mad og foredrag. Der blev lavet en alders attest der gav lidt at snakke om.

10. Mad kluppen BIFen, kører fint der er god tilslutning.

11. Motions centeret ,kører fint og der kommer stadig flere medlemmer til og vi får positive tilbagemeldinger fra brugerne. Der er de maskiner der skal være og de fungerer. Der også blevet sat overvågning op i lokalet.

12. Spinning, der kommer stadig flere til og der er en der evt. vil lave et lukket hold, vi snakker om det.

13. Hallen, orienterer at byggeriet ligger ved civilstyrelsen lige pt. Vi håber at vi snart får noget konkret at vide, så vi ved hvad vi evt. får at gøre godt med.

14. Nyt fra F.M.K, Inge Svejdal står stadig som formand i foreningen, der bliver arbejdet med at få det lavet om i fritidsportalen. Der søges 2 erfarne og 2 nye trænere til et kursus på seks moduler der af holdes af F.M.K.

15. Ture i tiden er nu på søndag d.20. nov. Er ikke kommet med i tredje halvleg.

16. Økonomi, det ser fornuftigt ud og der er styr på tilskud og deslige. Der er og så kommet mere styr på betalende medlemmer i de forskellige aktiviteter. Fokus på aktiviteter, med hensyn på hal timer.

Vi får tilsendt skrabelodder til at tjene penge til foreningen og de skal sælges inden d.24. december.

17. Kulturudvalg. Der skal findes 2 personer i lokalområdet til dette.

18. Der er hyggelig samvær med alle instruktører og bestyrelse på søndag kl. 10 til kl. 13 DETTE GÆLDER ALLE DER I ET UDVALG UNDER Broby if. Tilmelding skal ske senest ONSDAG Til Hanne Duus

19. Reklame skilte i hallen er der kommet styr på, Normann Andersen, Torben Larson og Claus Smith er i gang med at sælge reklamepladser i hallen.

20. Visions dagen bliver lagt en gang i det nye år. Dette er et punkt til næste møde.

21. Programmet for aktiviteter i 5672 Broby, bliver der tænkt ideer til i øjeblikket.

22. Hanne Duus, orienterede om det møde hun var til, om de grønne anlæg, cykelstier og lign. Projekter der er sat i gang af forskellige grupper i samarbejde med Fåborg Midtfyns kommune, vi venter i spænding .

23. Normann venter på budgetter fra de forskellige udvalg…!

24. Lokaler til næste sæson. Punkt til næste møde.

25. Den 20 Januar, arrangerer Brugsen en aktivitetsdag for børn, på skolen i Vester Hæsinge.

26. Der bliver arbejdet på at der bliver sat lidt sundt frem til de børn der kommer til idræt direkte fra SFOen, hvilket at bestyrelsen syntes er en god ide. Der vil blive snakket med Ole Hansen i hallen.

27. Der skal også tages en snak med hallens bestyrelse, om brug af hal og om “gamle aftaler”

28. Næste møde er den 12. december kl.17 00 Hos Hanne Duus.