Bestyrelsesmøde 11/8 2011

Referat af Bestyrelsesmøde d 11-8-2011

 1. Fremmødt er Per, Klaus, Hanne, Norman og Claus, afbud fra Lenny.
 2. Badminton, har besluttet at man holder en time åben om onsdagen kl. 20 – 21 hvor man kan spille sammen. VH kører videre indtil nytår, som de plejer. Der kan spilles fra kl. 16 til 22. Der er ikke badminton i hallen mandag.
 3. Zumba, starter i gymnastiksal på VH skole. Og flytter senere ind i samlingssalen. Det foregår fra kl. 19 til 20
 4. Gymnastik, der mangler stadig INSTRUKTØRER og  nogle der vil hjælpe til. Anne Marie vil gerne tage de små fra kl. 15.45 til 16.45 mandag eller tirsdag ? Vi skal også finde ud af hvilke ting på skolerne der tilhører broby if. Hun skal starte op i hallen, da gymnastik salene ikke er ledige på skolen i Brobyværk.
 5. Boksning håber vi der kommer gang i når vi får folderen ud.
 6. Hegns festen er ved at ved at være klar og  men mangler sponsorer til både stort og småt L
 7. Hjemmesiden, skal opdateres og renses for alt der er for gammelt. Lenny vil gerne have lavet en flyer når tredje halvleg ud kommer i VH, med alle de ting der omhandler aktiviteter i broby if og broby if vil komme til at stå som redaktører ? og evt. Indholde små lokale aktiviteter og nyheder. Når der kommer nye hold til, bliver de lagt op på siden.
 8. Håndbold. Der skal annonce i de lokale aviser med de hold at der er mulighed for at spille. Per S sørger for dette.
 9. Løb, kører og Lenny har styr på dette.
 10. Mad klubben , starter op igen og Ellen og co. Har menuen klar.
 11. Motionscenteret, Per arbejder på at få oplysninger omkring de anvisninger, vi får fra kommunen ved DGI. Der arbejdes på at lave tilbud til forskellige hold. Evt. et kredsløbs hold. Centeret fungere og har været brugt over hele sommeren.
 12. Spinning, har fået pulsudstyr og er dermed klar til den nye sæson og  de første tilmeldinger er begyndt at komme.
 13. Hallens byggeri , det bliver til noget. En ny bygning til brug af foreningen og udvidelse af redskabsrum.
 14. Hanne har forelagt forskellige udkast, fra inspirationsmødet som er blevet holdt og flere nye gode ideer modtages inden mandag d. 15/8 2011.
 15. Faaborg Midtfyns kommune har tilbudt, et program for fastholde de unge i idrætten.
 16. Ture i tide, arbejder på de nye ruter i efteråret. Bla. Trente Mølle, indsamling af svampe og deslige.
 17. Skilte, bliver  ordnet  H.M !!
 18. Instruktøraften, planlægning udsættes til næste best. Møde.
 19. Uddeling af program. Plan indhentes fra Brobyværk Lokalråd.
 20. Børneattester indhentes og adresseoplysninger indhentes fra vores instruktører.
 21. Vi søger at deltage i opstarten inden for de kontaktidrætsgrene som best. Sidder i udvalg med. Halbooking information gives i forb. med Udsendelse af kontingentopkrævninger.
 22. Halbest. Og Idrætsforeningen skal holde møde med den nye skoleinspektør. Lone Darlem tager kontakt og arrangere møde.
 23. Hanne søger at finde ud af hvad vi har af inventar tilhørende Broby IF på Pontoppidanskolen.
 24. Næste møde den 19/9, kl. 17 i X-Huset.
 25. Per hører DGi omkring forsikring brand og tyveri evt. kontakt til forsikringsselskaber med henblik på møde.