Generalforsamling 2011

Generalforsamling i Broby if. tirsdag d.3/5 2011

  1. Dirigent er Laurits og referent er Claus.
  2. Inge Svejdal beretter om året i Broby if, bla. Zumba, løb, ture i tiden og alle de andre sjove og spænende ting som foregår i foreningen. Skole strukturen har været en af de store opgaver i foreningens arbejde da vi endnu ikke er afklaret med hvor vi kan være henne. En anden opgave har været at få udformet vores adfærdspolitik.
  3. Forelæggelse af regnskabet af Per Svanegaard. Årsregnskabet bliver lagt op sammen med referatet af generalforsamlingen. Årsregnskabet blev godkendt.
  4. Forelæggelse af næste års budget. Vi har pt. Ikke et forslag til budgettet og kender ikke vores (husleje) endnu.
  5. Der er blevet givet et forslag om at oprette en inventar liste over alle vores ting at foreningen ejer og råder over.
  6. Valg af formand. Inge Svejdal genopstiller ikke, så Hanne Duus blev valgt som formand.
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer blev. Lenny Pedersen, Klaus I Nielsen.
  8. Suppleant blev Norman Andersen.
  9. Valg af revisor. Lisbeth Brunse og revisor suppleant blev Sonja Borg.
  10. Eventuelt. Lokale behov, sammenlægning af div. Aktiviteter med de andre foreninger og haller, der bliver givet gratis konsulent bistand, af kommunen. Uddeling af foldere til nyankomne beboere i lokal området om de aktiviteter vi kører.