Bestyrelsesmøde 13/4 2011

Referat af møde d.13/4 2011

Til stede Per, Hanne, Claus, Inge og Ole.

1: Dagsorden er godkendt af frem mødte.

2: Gymnastikafslutning – evaluering. Den generelle holdning er at det gik godt og der var mange fremmødte, ca. 170 personer til fællesspisning.

3: Vi skal holde et møde med gymnastik folkene, omkring hold og ledere næste sæson og hvilke redskaber der tilhører foreningen og hvad der hører til skolerne. VIGTIGT !

4: Nyt fra aktiviteterne. Motions centeret har uddannet 3 nye instruktører og er klar til brug. Løb for sjov kører på skinner og der er stadig mange medløbere J. Badminton går også godt. Mad klubben Bif´n er der også godt gang i.

5: Ang. Lokaler og lukning af skoler og gymnastiksale,Vi forsøger at fastholde de aktiviteter vi har i Vester Hæsinge skole og evt. lægge nye ind.

6: Forberedelse til generalforsamlingen. Af holdes kl. 19.30 i hallen. Vi håber på mange fremmødte til denne aften. Dagsordnen er lavet ifølge af vores vedtægter. Vi er vært  ved en kop kaffe og et stykke lagkage. Af hensyn til konditoren vil vi gerne have en tilkendegivelse af hvor mange vi bliver, hvis man kan sende en af bestyrelsen en mail eller sms.

7: Kandidater til bestyrelsen ????  Hvis du har lyst og tid til dette arbejde så giv os et praj.

8: Nyt til hjemmesiden, Nye instruktører i motions centeret,

9: punkter til næste møde……?